Algemeen secretaris van staat

Tussen 1798 en 1840 bestond de functie van algemeen secretaris van staat. Dit was de hoogste staatsambtenaar, die ondersteuning gaf aan de uitvoerende macht. Eerst was dat het Uitvoerend Bewind en het Staatsbewind (tot 1805), daarna de raadpensionaris (1805-186) en de koning (1806-1810). Onder Willem I en II was er eveneens een (algemeen)secretaris van staat.

Behalve belangrijkste adviseur fungeerde de algemeen secretaris van staat ook als 'tussenpersoon' tussen vorst en ministers (die toen feitelijk nog ambtenaren waren). De ambtelijke dienst waarin de algemeen secretaris van staat leiding gaf heette Staatssecretarie. Vanaf 1823 had de secretaris van staat zitting in de ministerraad.

In 1840 ging een belangrijk deel van de taken van de Staatssecretarie over naar het reeds bestaande Kabinet van de Koning, het secretariaat van de Koning.


Meer over

J.­ Steur, Staatssecretarie en Kabinet des Konings onder Willem I, in: Bijdragen en Medelingen van het Historisch Genootschap, 84 (1969), 88-138


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.