Mr. C.G. Hultman

foto Mr. C.G. Hultman

Bekwame, maar plooibare ambtenaar en bestuurder die na 1795 steeds in functie bleef, ondanks wisseling van het regime. Vervulde aanvankelijk bestuursfuncties in Zutphen, maar moest die in 1787 neerleggen vanwege zijn patrottische gezindheid. Werd in 1795 griffier van het Hof van Justitie van Gelderland, lid van het comité revolutionair in Arnhem en lid van de Nationale Vergadering. Na de staatsgreep van januari 1798 als federalist gevangen gezet, maar later dat jaar benoemd tot secretaris van het Uitvoerend Bewind. Werd daarna algemeen secretaris van het Staatsbewind en secretaris van staat. Tijdens de Franse overheersing landdrost van Maasland en in 1814 lid van de Raad van State. Was als niet-katholiek en vrijmetselaar Gouverneur van Noord-Brabant.

moderaat
in de periode 1803-1820: minister, algemeen secretaris van staat, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Staatsraad (1806-1810), staatsraad in buitengewone dienst, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Carel Gerard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 10 juli 1752

doopplaats en -datum
Zutphen, 12 juli 1752

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 7 maart 1820

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • gematigd patriot
 • federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/24)

 • prefect, departement Monden van de Maas, van 12 maart 1813 tot april 1814
 • Gouverneur van Noord-Brabant, van 28 april 1814 tot 17 januari 1820

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • secretaris commissie van superintendentie over de rivieren, van 1803 tot 1805
 • lid Raad van State in buitengewone dienst, vanaf 6 april 1814

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • president sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 3 februari 1808 tot 3 juli 1808
 • president sectie oorlog en marine (Staatsraad), van 3 juli 1808 tot 1 januari 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als minister-plenipotentiaris voerde hij samen met Jan Arent de Vos van Steenwijk onderhandelingen in Berlijn inzake het sluiten van een overeenkomst betreffende schadevergoeding voor de voormalige stadhouder voor het verlies van zijn bezittingen in Pruisen
 • Omdat hij tot de gematigde patriotten behoorde, kon hij na de omwenteling van 1787 in functie blijven
 • Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 werd hij in hechtenis genomen en geïnterneerd op het Huis Ten Bosch. Zijn vrijlating volgde op 10 juli 1798.

uit de privésfeer
Zijn vader was secretaris van Zutphen

predicaten/adellijke titels
 • baron de l'empire, 30 juni 1811

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.