Mr. A.R. (Anton) Falck

foto Mr. A.R. (Anton) Falck
bron: R.E. van Ditzhuyzen

Belangrijk staatsman ten tijde van koning Willem I. Maakte als ambtenaar carrière in de Franse Tijd en vervulde in 1813 een positie in het voorlopig bewind. Werd door soeverein vorst Willem tot Algemeen Secretaris benoemd, een belangrijke politiek-ambtelijke functie. In 1818 minister van het 'superdepartement' van Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën. Voerde een krachtig industriebeleid, vooral in de Zuidelijke Nederlanden. Kwam in conflict met Van Maanen en trad af. Daarna ambassadeur in Londen. Na een conflict met de koning over de Belgische kwestie nam hij ook uit deze functie ontslag. In 1839 werd hij nog ambassadeur in Brussel. Verlicht denker en vrijmetselaar.

orangist
in de periode 1814-1824: algemeen secretaris van staat, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Anton Reinhard (Anton)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 19 maart 1777

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 16 maart 1843

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/17)

 • secretaris van staat, van 31 december 1813 tot 19 maart 1818
 • minister van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, van 19 maart 1818 tot 30 maart 1824
 • ambassadeur te Londen, van juli 1824 tot 26 september 1832 (ontslag genomen uit onvrede met de politiek van Willem t.a.v. België)
 • gezant te Brussel, van 1839 tot 16 maart 1843

ambtstitel
 • minister van staat, van 26 september 1832 tot 16 maart 1843

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

 • secretaris kanselarij van de Orde van de Unie, vanaf februari 1807
 • voorzitter Staatscommissie ter overweging van de vraag in hoeverre er termen aanwezig zijn om ook in dit Rijk ijzeren spoorwegen tot stand te brengen, vanaf 19 februari 1836

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in 1819 samen met minister Appelius in de Tweede Kamer het (omstreden) wetsvoorstel over het belastingstelsel

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Hief in 1818 het Atheneum te Harderwijk op
 • Vertegenwoordigde als ambassadeur in Londen Nederland tijdens een conferentie in november 1830 over de ontbinding van het Verenigde Koninkrijk. Verloor spoedig het vertrouwen van koning Willem I en werd ter zijde geschoven ten gunste van Hugo van Zuylen van Nijevelt.
 • Was begin 1838 als minister van staat samen met Van Maanen, Verstolk van Zoelen en H. van Zuylen van Nijevelt deelnemer aan een conferentie met de koning waarin het principebesluit werd genomen om de volhardingspolitiek jegens België op te geven

uit de privésfeer
 • Bevriend met Van der Capellen, Valckenaer en Van Kooten
 • Zijn echtgenote was grootmeesteres van de koninginnen Anna Paulowna en Sophia
 • Zijn vader was bewindvoerder van de Oost-Indische Compagnie

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Welmoed" (pseudoniem als artikelenschrijver)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.