Mr. A.R. (Anton) Falck

foto Mr. A.R. (Anton) Falck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: R.E. van Ditzhuyzen

Belangrijk staatsman ten tijde van koning Willem I. Maakte als ambtenaar carrière in de Franse Tijd en vervulde in 1813 een positie in het voorlopig bewind. Werd door soeverein vorst Willem tot Algemeen Secretaris benoemd, een belangrijke politiek-ambtelijke functie. In 1818 minister van het 'superdepartement' van Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën. Voerde een krachtig industriebeleid, vooral in de Zuidelijke Nederlanden. Kwam in conflict met Van Maanen en trad af. Daarna ambassadeur in Londen. Na een conflict met de koning over de Belgische kwestie nam hij ook uit deze functie ontslag. In 1839 werd hij nog ambassadeur in Brussel. Verlicht denker en vrijmetselaar.

orangist
in de periode 1814-1824: algemeen secretaris van staat, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anton Reinhard (Anton)

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 19 maart 1777

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 16 maart 1843

2.

Hoofdfuncties/beroepen (6/17)

 • lid municipaliteit van Amsterdam, van 16 november 1813 tot 28 november 1813
 • secretaris van het Algemeen Bestuur, van november 1813 tot december 1813
 • secretaris van staat, van 31 december 1813 tot 19 maart 1818
 • minister van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, van 19 maart 1818 tot 30 maart 1824
 • ambassadeur te Londen, van juli 1824 tot 26 september 1832 (ontslag genomen uit onvrede met de politiek van Willem t.a.v. België)
 • gezant te Brussel, van 1839 tot 16 maart 1843

ambtstitel
 • minister van staat, van 26 september 1832 tot 16 maart 1843

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/5)

 • secretaris kanselarij van de Orde van de Unie, vanaf februari 1807
 • voorzitter Staatscommissie ter overweging van de vraag in hoeverre er termen aanwezig zijn om ook in dit Rijk ijzeren spoorwegen tot stand te brengen, vanaf 19 februari 1836

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in 1819 samen met minister Appelius in de Tweede Kamer het (omstreden) wetsvoorstel over het belastingstelsel

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Hief in 1818 het Atheneum te Harderwijk op
 • Vertegenwoordigde als ambassadeur in Londen Nederland tijdens een conferentie in november 1830 over de ontbinding van het Verenigde Koninkrijk. Verloor spoedig het vertrouwen van koning Willem I en werd ter zijde geschoven ten gunste van Hugo van Zuylen van Nijevelt.
 • Was begin 1838 als minister van staat samen met Van Maanen, Verstolk van Zoelen en H. van Zuylen van Nijevelt deelnemer aan een conferentie met de koning waarin het principebesluit werd genomen om de volhardingspolitiek jegens België op te geven

uit de privésfeer
 • Bevriend met Van der Capellen, Valckenaer en Van Kooten
 • Zijn echtgenote was grootmeesteres van de koninginnen Anna Paulowna en Sophia
 • Zijn vader was bewindvoerder van de Oost-Indische Compagnie

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Welmoed" (pseudoniem als artikelenschrijver)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 845
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1843, 40
 • Th. Jorissen, Anton Reinhard Falck: Herinneringsrede , Amsterdam, 1877;
 • H.T. Colenbrander (uitg.), "Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck", (1913) Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 13
 • D. van der Horst, "Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als secretaris van staat in 1813", 1983 (proefschrift)
 • D. van der Horst, "Van Republiek tot Koninkrijk: De vormende jaren van Anton Reinhard Falck, 1777-1813", 1985

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.