Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle

foto Mr. H.J. (Henri) baron van Doorn van Westcapelle
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Conservatieve staatsman uit een vooraanstaand Zeeuws geslacht. Trouwe dienaar van Willem I en Willem II. Vervulde tot 1818 bestuursfuncties in Zeeland en werd door Willem I in dat jaar als 31-jarige tot Gouverneur van Zeeland benoemd. In 1826 zond de koning hem als Gouverneur naar Oost-Vlaanderen. Was vervolgens vijf jaar minister van Binnenlandse Zaken en daarna secretaris van staat. Stijfde in die periode de koning in diens overtuiging dat de afscheiding van België ongedaan kon worden gemaakt. Vanaf 1841 invloedrijk als vicepresident van de Raad van State en secretaris van de ministerraad. Werd in 1848 één van de voornaamste 'slachtoffers' van de koerswijziging van de koning die hem, vertegenwoordiger van het ancient regime, ontsloeg.

behoudend (vóór 1848)
in de periode 1818-1848: algemeen secretaris van staat, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Jacob (Henri)

wijziging in naam en/of titulatuur
Mr. H.J. van Doorn (toevoeging "van Westcapelle" na huwelijk in 1810)

geboorteplaats en -datum
Vlissingen, 23 augustus 1786

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 januari 1853

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • ultraconservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/21)

 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, van 4 oktober 1830 tot 29 december 1831
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 29 december 1831 tot 1 december 1836
 • secretaris van staat, van 1 december 1836 tot 20 oktober 1840
 • vicepresident Raad van State, van 1 januari 1841 tot 26 maart 1848 (benoemd bij K.B. van 25 december 1840)
 • voorzitter van de ministerraad, van 1 januari 1841 tot 1 april 1842
 • opperkamerheer, van 13 januari 1849 tot 7 januari 1852
 • opperhofmaarschalk, van 25 mei 1850 tot 18 januari 1853

ambtstitel
 • minister van staat, van 25 december 1840 tot 18 januari 1853

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • grootmeester des konings dienstdoende bij de koningin, vanaf 30 maart 1842
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 1845 tot 18 januari 1853

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Verzette zich fel tegen de erkenning van de afscheiding van België
 • Droeg bij de inhuldiging van koning Willem II op 28 novembver 1840 de Grondwet
 • Werd ontslagen als vicepresident van de Raad van State, nadat hij geweigerd had zelf ontslag te nemen

uit de privésfeer
 • Studiegenoot van L.C. Luzac, oppositioneel Tweede Kamerlid
 • Een zoon van hem huwde met de dochter van G. graaf Schimmelpenninck, Tweede Kamerlid en minister

predicaten/adellijke titels
 • baron, 4 juli 1829

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Mr. Hendrik Jacob van Doorn van Westcapelle, vice-president Raad van State 1840-1848", in: "450 jaar Raad van State" (1981)
 • H.J. Royaards, Levensberigt van mr. H.J. baron van Doorn van Westcapelle, in Handelingen en Mededelingen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1853, 81-99
 • A.J. van de Aa, "Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel IV, 268
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 739

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.