Mr. J.G. baron de Mey van Streefkerk

Leidse jurist, die na een korte periode in diplomatieke dienst, achtereenvolgens Schimmelpenninck, Lodewijk Napoleon en Willem I diende als secretaris van hun kabinet. Vertrouweling van Willem I en als secretaris van Staat een spil bij diens besluitenregering. Gold als een ijverig en bekwaam ambtenaar, die echter erg volgzaam zijn ambt bekleedde. Werd door de koning in de adelstand verheven en kreeg de hoogste onderscheidingen en de titel minister van staat. Een benoeming tot Eerste Kamerlid werd vanwege zijn gezondheidstoestand echter na een jaar ingetrokken.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1805-1835: algemeen secretaris van staat, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jean Gijsberto

geboorteplaats en -datum
Leiden, 17 april 1782

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 januari 1841

2.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • eerste secretaris, Kabinet des Konings, van 1 april 1815 tot juli 1816
 • waarnemend secretaris van staat, van juli 1816 tot augustus 1816 (bij afwezigheid van A.R. Falck)
 • staatsraad belast met de directie van de Staatssecretarie, van 1 april 1818 tot 1 januari 1823
 • verlof in verband met zijn gezondheid, van 16 augustus 1820 tot november 1820 (waargenomen door S. Dassevael)
 • secretaris van staat, tevens secretaris van de ministerraad, van 1 januari 1823 tot 12 november 1835

ambtstitel
 • minister van staat, van 4 november 1835 tot 5 januari 1841 (nam als zodanig deel aan de kabinetsraad)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

 • lid commissie inzake regelen omtrent de grondbelasting, 1805
 • lid Ridderschap van Holland

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
 • hypotheekbewaarder te Rotterdam (in 1811 niet aangenomen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (benoemd 12 november 1835; benoeming weer ingetrokken 18 oktober 1836)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de Klok" (omdat hij alleen 'geluid gaf' als de koning 'er op sloeg')

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 14 juni 1826
 • baron, 16 juni 1826

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1841, 26
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1150

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.