Rutte goed door debat regeringsverklaring heen

donderdag 28 oktober 2010, 9:35

DEN HAAG (PDC) - Minister-president Mark Rutte heeft zich zijn eerste debat als premier in de Tweede Kamer goed staande weten te houden. Van zowel de oppositie als partijen die de regering steunen kreeg Rutte lof voor zijn heldere stijl van debatteren en de beantwoording van vragen vanuit de Kamer. Wel kwam Rutte even in de problemen rond de kwestie van het dubbele paspoort van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Tijdens het debat over het dubbele paspoort stelde Rutte dat hij geen problemen had met een Zweeds paspoort, maar misschien wel met een Turks paspoort. Hierop werd Rutte beticht van discriminatie; een dergelijk onderscheid zou in strijd zijn met de grondwet. Rutte bracht hier tegenin dat Turkije zich actief bemoeit met onderdanen in het buitenland, en Zweden niet. Voor hem was dat een functioneel onderscheid.

Rutte 'stak zijn hand uit' naar de oppositie. Wel maakte hij daarbij twee belangrijke kanttekeningen. Ten eerst zijn alle zaken die in zowel het regeer- als het gedoogakkoord staan het resultaat van een moeizaam compromis en daar zal niet aan worden getornd. Ten tweede moet het totaal aan bezuinigingen overeind blijven. Fractievoorzitter Rouvoet (ChristenUnie) verwoordde het als volgt: "U geeft een hand en wij houden geen vinger meer over'.

Rutte gaf ook aan dat er wekelijks overleg met de PVV zal plaatsvinden. Dit leidde vooral onder de oppositie tot gespeculeer over hoe ver de invloed van Wilders op het kabinet-Rutte reikt.

Zeven moties van de oppositie werden aan het eind van het debat aangenomen. De meest opvallende daarvan is een motie van GroenLinks dat het kabinet expliciet stelt dat 'het tegengaan van islamisering' geen doelstelling van het kabinet is.

Opvallend was ook de aankondiging van Wilders dat hij een grondwetswijziging wil om de Koning niet langer deel uit te laten maken van de regering.

Bron: NOS, 27 oktober verslag Tweede Kamer, 27 oktober