VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2006

De VVD haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 22 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Mark Rutte. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Een samenleving met ambitie'. De VVD had voor de verkiezingen 27 zetels in de Tweede Kamer.

Bij de verkiezingen van 2003 haalde de partij 28 zetels, maar Geert Wilders was in 2004 tussentijds uit de VVD-fractie gestapt. De VVD-campagne werd overschaduwd door een interne machtsstrijd tussen lijsttrekker Mark Rutte en de nummer 2 op de lijst, Rita Verdonk.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De VVD haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 1.443.312 (14,7%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 22 zetels, waarvan 0 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

Opmerkelijk was dat lijsttrekker Mark Rutte minder stemmen kreeg dan Rita Verdonk, de nummer 2 op de lijst. Bij de lijsttrekkersverkiezing binnen de VVD had Rutte Verdonk nog verslagen. Rutte behaalde ook minder stemmen dan Geert Wilders, de ex-VVD'er die met de PVV meedeed aan de verkiezingen.

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De VVD ging de verkiezingen in met het programma 'Een samenleving met ambitie'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 waren:

Sociaal- een financieel-economische doelstellingen

 • een belastingverlaging voor iedereen
 • de AOW leeftijd blijft 65 jaar
 • geen aanpassing van hypotheekrenteaftrek
 • gratis kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar
 • naschoolse opvang op bassischolen voor kinderen van vier tot twaalf jaar vanaf 1 augustus 2007
 • belastingvrijstelling van drie jaar voor starters van bedrijven
 • halvering van de duur van de werkloosheidsuitkering om stimulatie van werk zoeken te bevorderen
 • loskoppelen uitkeringen van lonen vanaf 2008.

Zorg

 • bezuiniging van 2 miljard euro. 0,8 miljard euro hiervan gebruiken lagere premies.
 • het recht om kinderen op te voeden ontnemen van ouders die kinderen mishandelen
 • verhoging van veiligheid, kwaliteit en patiëntvriendelijkheid in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Veiligheid

 • zwaardere straffen voor mishandeling van mensen
 • kleine overtredingen met boetes bestraffen, de zogenaamde "aso-bon"
 • straatverbod voor mensen die overlast geven
 • aanstelling van een minister van Veiligheid
 • landelijke DNA-databank om het oplossingspercentage van misdrijven te vergroten
 • verhoging van de maximum tijdelijke gevangenisstraf voor moord naar 30 jaar.

Onderwijs

 • taalachterstanden zo vroeg mogelijk aanpakken, taalles aan peuters
 • uitbreiding van basisscholen tot brede scholen die na schooltijd voorzieningen aanbieden als sport, cursus en taalles
 • leerwerkplicht tot 23 jaar
 • stimulatie van carrière in het onderwijs door goede leraren meer te belonen.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • de mogelijkheid bieden aan vluchtelingen om snel in de Nederlandse samenleving te integreren
 • vluchtelingen zonder verblijfsvergunning verplichten Nederland te verlaten
 • bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel
 • verplichten van nieuwkomers (en oudkomers) tot inburgering door middel van de inburgeringswet.

Overig

 • het mogelijk maken voor jongeren om sneller een huis te krijgen
 • aantrekken van buitenlandse werknemers door middel van een puntensysteem
 • vermindering van het aantal Tweede Kamerleden van 150 naar 100 leden
 • gekozen burgemeester
 • afschaffing Winkelsluitingswet.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over