Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De PvdA haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 2.085.077 (21,2%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 33 zetels, waarvan 2 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De PvdA ging de verkiezingen in met het programma 'Samen Sterker - Werken aan een beter Nederland' en richtte zich vooral op kinderen. Er waren twee veranderingen op te merken in vergelijking met voorgaande verkiezingsprogramma's. Ten eerste wilde de PvdA de rol van de overheid verkleinen, daarnaast lag er minder nadruk op immigratie, integratie en veiligheid.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • welgestelde 65-plussers betalen vanaf 2011 mee aan de AOW
 • hypotheekrenteaftrek beperken tot maximaal 42 procent
 • drie dagen per week kinderopvang voor kinderen tot en met 12 jaar gratis, voor werknemer én werkgever
 • voor elke werknemer een werkbonus van 500 euro
 • voor bijstandsgerechtigden, pas na drie jaar aanspraak op eigen kapitaal
 • betaald ouderschapsverlof (70% van het minimumloon) in de eerste zes maanden na geboorte van een kind
 • 15.000 gesubsidieerde (Melkert) banen in instellingen als scholen, beveiliging, sportclubs en ziekenhuizen
 • introductie van een markt voor persoonlijke dienstverlening (schoonmaak,tuinonderhoud, boodschappendienst), dit werk is tot 500 euro per maand onbelast
 • gratis openbaar vervoer in daluren voor 65-plussers en gehandicapten.

Zorg

 • verlaging van de nominale premie naar 400 euro
 • de terugkeer van de tandheelkundige zorg en de anticonceptiepil in het basispakket
 • het inzetten van 2500 extra hulpverleners in de verpleeghuiszorg
 • in het kader van 'eerlijk delen'; het afschaffen van de no-claim regeling en grotendeels inkomensafhankelijke premies.

Veiligheid

 • uitzetting van criminele imams en criminele/overlastgevende illegalen
 • een wijkagent voor elke buurt
 • hogere straffen voor agressie tegen publieke en private dienstverleners (leraren, ambulancepersoneel).

Onderwijs

 • investering van 2,1 miljard euro extra in het onderwijs onder andere voor 10 procent salarisverhoging voor leraren in het basisonderwijs en VMBO
 • meer beleidsvrijheid voor scholen
 • gratis schoolboeken.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • een generaal pardon voor in Nederland verblijvende asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet een verblijfsvergunning hebben aangevraagd
 • geen scheiding van gezinnen die het land worden uitgezet
 • inburgering van iedereen, iedereen kent de Nederlandse taal en Nederlandse normen.

Overig

 • elke keer dat de overheid een nieuwe regel maakt, wordt een oude regel afgeschaft
 • invoering van een correctief referendum
 • de burgemeester wordt gekozen door de gemeenteraad
 • kiezers stemmen of op een partij of op een kandidaat
 • hardere aanpak van dierenmishandeling
 • het overbodig maken van voedselbanken binnen vier jaar.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over