Pechtold: andere procedure Grondwetsherziening (nog) niet nodig

dinsdag 4 april 2006, 8:19

Minister Pechtold laat de Tweede Kamer per brief weten nu geen noodzaak te zien voor een andere herzieningsprocedure voor de Grondwet. Hij wacht eerst het oordeel van de Nationale Conventie af.

In januari 2005 had zijn voorganger, minister De Graaf, in de Eerste Kamer aangegeven een notitie te zullen schrijven over mogelijke wijziging van de herzieningsprocedure. Dat deed hij in een door senator Jurgens aangevraagd debat. Jurgens had er bezwaar tegen gemaakt dat de in 2003 gekozen Tweede Kamer voorstellen tot grondwetsherziening in tweede lezing had behandeld, omdat dit had moeten gebeuren door de in 2002 gekozen Kamer. Die Tweede Kamer was in mei 2002 gekozen, nadat zij vanwege de grondwetsherziening was ontbonden.

Minister Pechtold vindt wel dat een na ontbinding nieuwgekozen Tweede Kamer snel aan de behandeling in tweede lezing moet beginnen, maar sancties als dat niet gebeurt, zijn er niet. Het beste kan volgens hem de snellere procedure in het reglement van orde van de Kamer zelf worden vastgelegd.

bron: kamerstuk 30.300 VII, nr. 55


verwant nieuws

meer over