EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de instrumenten van de EU op het gebied van mensenrechten en democratie.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken (AFET) en zij wordt ook wel de 'Human Rights Working Group' genoemd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Peter van Dalen (CU)EVP

Plaatsvervanger(s)

    Tineke Strik (GL)Groenen/EVA
    Samira Rafaela (D66)RENEW