EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Bas Belder (SGP)ECR
    Hans van Baalen (VVD)ALDE
    Marcel de Graaff (PVV)ENF
    Kati Piri (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

    Marietje Schaake (D66)ALDE