EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Tineke Strik (GL)Groenen/EVA
    Thijs Reuten (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

    Peter van Dalen (CU)EVP
    Malik Azmani (VVD)RENEW
    Bert-Jan Ruissen (SGP)ECR
    Bart Groothuis (VVD)RENEW