Formatie van start: Koningin ontvangt adviseurs

donderdag 23 januari 2003, 14:10

Koningin Beatrix zal aan het begin van de avond haar vaste adviseurs ontvangen op paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Ze krijgt bezoek van de voorzitter van de Eerste Kamer, Gerrit Braks (CDA), en de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas (VVD).

Als laatste komt Herman Tjeenk Willink (PvdA), de vice-president van de Raad van State. De Raad van State is net als de Eerste en Tweede Kamer één van de Hoge Colleges van Staat, die de regering adviseert.

De adviseurs schetsen de koningin het politieke beeld dat na de verkiezingen is ontstaan, en met name welke mogelijkheden voor coalitievorming er zijn.

Vandaag komen ook de fracties van de politieke partijen bijeen om zich te bezinnen over het advies dat zij de Koningin zullen geven over de te vormen coalitie. Naar verwachting zullen zij vrijdag hun advies uitbrengen aan de koningin. De adviezen van de fracties zijn in principe openbaar.

Hierna benoemt de koningin vermoedeljk een informateur. Dat is als regel iemand uit de grootste partij, in dit geval het CDA.

Een coalitie van CDA en PvdA lijkt, gezien de verkiezingsuitslag, voor de hand te liggen. De vakcentrales FNV en CNV vinden dat de kiezer de coalitie CDA-VVD-LPF heeft afgewezen. CDA-leider Balkenende lijkt echter niet happig op een combinatie met de PvdA: hij blijft de verschillen tussen zijn partij en de PvdA benadrukken.

bron: ANP, 23 januari 2003