Parlementair onderzoek Aanschaffingsbeleid defensiemateriaal en de controle daarop

Op 22 december 1976 stelde de Tweede Kamer een bijzondere commissie in voor het onderzoek naar het aanschaffingsbeleid op het gebied van defensiemateriaal en de controle daarop (COAC). Directe aanleiding waren de bevindingen van de commissie van drie in de Lockheed-affaire.

Taak was het onderzoeken van de besluitvorming bij aanschaf van defensiematerieel en de controle die Kamer daarbij uitvoert. Verder moest worden bekeken wat de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven was bij het aankoopbeleid.

De onder voorzitterschap van de KVP'er Marius van Amelsvoort staande commissie stelde twee subcommissies in, waarvan alleen die voor het wapenaankoopbeleid o.l.v. K.G. de Vries een rapport uitbracht. Die subcommissie onderzocht één casus, namelijk de aanschaf van de NF-5-toestellen voor de Koninklijke Luchtmacht in de jaren 1965-1966.

Subcommissie wapenaankoopbeleid

Griffier: A.J.B. Hubert

Over de werkzaamheden van de subcommissie, zoals het horen van diverse ambtenaren, militairen en bewindspersonen, verscheen in juni 1977 een uitvoerig verslag (kamerstuk 14.511, nr. 2).

De reconstructie van de aanschaf van de NF-5 bestond hoofdzakelijk uit gedetailleerde vastlegging van het gehele proces en de daarin gemaakte keuzes en afwegingen. Geconcludeerd werd dat in de aanvangsfase niet altijd de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht was genomen. Zo was er soms onvoldoende terughoudendheid bij mededelingen over een mogelijke opdracht aan bedrijven.


Meer over