Dr.Mr. B. (Bas) de Gaay Fortman

foto Dr.Mr. B. (Bas) de Gaay Fortmanvergrootglas

Voorman en later senator van de PPR en deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Stapte in 1970 als één van de weinige ARP-spijtstemmers over naar de PPR. Hoogleraar in Afrika en daarna jarenlang hoogleraar aan het Institute for Social Studies. In 1971 Tweede Kamerlid. Was als enigszins geaffecteerd sprekende wetenschapper op het eerste gezicht een wat a-typisch PPR-lid. Wist in 1972 mede dankzij zijn populariteit onder de jeugd zijn partij naar verkiezingswinst en regeringsdeelname te leiden. Verruilde in 1977 de Tweede Kamer voor de Eerste Kamer, waarvan hij steeds meer een verdediger zou worden. Zoon van ARP-senator en minister W.F. de Gaay Fortman .

PPR , GroenLinks
in de periode 1971-1991: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornaam (roepnaam)

Bastiaan (Bas)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 november 1937

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens, Universiteit Utrecht, vanaf 2000
 • fractievoorzitter PPR Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 12 februari 1990 (in 1981-1986 en vanaf 1987 een eenmansfractie)
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, van 20 september 1977 tot 1 februari 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 mei 1971 tot 8 juni 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • lid permanente commissie Ontwikkelingssamenwerking, AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), vanaf 1 januari 2002
 • vicevoorzitter Prins-Clausleerstoel, Universiteit van Utrecht en ISS (Institute for Social Studies), van 6 maart 2003 tot oktober 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Justitie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 oktober 1977 tot 16 september 1980
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet op de Vermogensaanwasdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 1976 tot 8 juni 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • Interpelleerde op 15 november 1988 samen met Jan Vis (D66) minister Deetman over de gang van zaken rond de Harmonisatiewet WO/HBO
 • Interpelleerde op 23 juni 1982 samen met Suzanne Bischoff van Heemskerck minister-president Van Agt over het kasplafond bij ontwikkelingssamenwerking

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was lerares Nederlands
 • Zat enige tijd tegelijkertijd met zijn vader in de Eerste Kamer

verkiezingen
 • Werd in 1977 en 1981 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Leendert Lagendonk (pseudoniem)

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.