Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort

foto Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Veelzijdige katholieke politicus uit Brabant die vijfentwintig jaar in diverse functies actief was. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was daarna financieel-economisch woordvoerder van de KVP in Eerste en Tweede Kamer. Hield zich als Tweede Kamerlid ook bezig met buitenlandse zaken. Tussen 1980 en 1994 diverse keren staatssecretaris van Financiën en Binnenlandse Zaken. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken bracht hij nieuwe wetgeving over rampenbestrijding tot stand; als staatssecretaris van fiscale zaken een nieuwe belasting op personenauto's. Was in die functie ook verantwoordelijk voor verhoging van de accijns op autobrandstoffen, in latere politieke discussies bekend als 'het kwartje van Kok'.

KVP, CDA
in de periode 1969-1994: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marius Johannes Josephus (Marius)

geboorteplaats en -datum
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 29 augustus 1930

overlijdensplaats en -datum
Veldhoven, 30 mei 2006

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • economisch analist, ambassade Verenigde Staten te 's-Gravenhage, van 1957 tot 1960
 • hoofd afdeling economisch statistische zaken, Postcheque- en Girodienst, van 1960 tot 1961
 • directeur afdeling algemene zaken, Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, van 1961 tot 1973
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 10 mei 1971
 • lid Europees Parlement, van 9 maart 1970 tot 13 september 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 augustus 1971 tot 7 december 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1977 tot 16 april 1980
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale zaken), van 16 april 1980 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 8 november 1982
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder andere belast met financiën lagere overheden en rampenbestrijding en hulpverlening), van 8 november 1982 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 7 november 1989
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale zaken), van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de Domeinen, het muntwezen, het verzekeringswezen (behoudens het toezichtbeleid en het structuurbeleid), de Staatsloterij, het Vacatiegeldenbesluit en de uitvoering van additioneel artikel X van de Grondwet (beëindiging betrekkingen met de kerken).
 • Was als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met 1. financiële aangelegenheden betreffende de lagere publiekrechtelijke lichamen, voorzover die lichamen onder het ministerie ressorteren; 2. aangelegenheden betreffende de brandweer, alsmede de rampenbestrijding en hulpverlening; 3. zaken betreffende de informatievoorziening in de rijksdienst, alsmede de coördinatie van de interbestuurlijke informatievoorziening; 4. zaken betreffende het Rijks Computercentrum, Computer Centrum Limburg, Centrale Archief Selectiedienst en de interdepartementale informatievoorziening; 5. aangelegenheden betreffende het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; 6. andere aangelegenheden die hem per geval werden toevertrouwd.
 • Was als staatssecretaris in het derde kabinet-Lubbers belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden; 3. aangelegenheden betreffende de comptabiliteitswetgeving; 4. aangelegenheden betreffende het muntwezen, de Domeinen, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij en het Vacatiegeldenbesluit.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor "Gebeno" te Eindhoven, omstreeks april 1989
 • voorzitter Unie KBO (Katholieke Bond van Ouderen), van juni 1995 tot 2003

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 16 april 1980
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 5 november 1982

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van aanbeveling Stichting "Fondsen Nederlands Psycho-analytisch Genootschap"
 • lid Comité van aanbeveling "Vrienden van het Platteland"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken van de KVP-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1976 het woord bij het debat over de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika.
 • Bracht in 1976 samen met Arend Vermaat (ARP) en Willem Scholten (CHU) via een initiatiefwetsvoorstel een wet tot stand waarbij de vennootschapsbelasting met 1 punt werd verhoogd en de zelfstandigenaftrek met f 400 werd verhoogd (13.346)
 • Was in de perioden 1977-1980 en 1986-1989 financieel en fiscaal specialist van de CDA-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1981 het woord bij het debat over de regeringsverklaring.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (wetgeving) (3/19)
 • Bracht in 1992 de Wet belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) (Stb. 709) tot stand die de bijzondere verbruiksbelasting voor auto's verving. Er komen aparte, grijze kentekens voor motorvoertuigen die niet voor personenvervoer zijn bedoeld. (22.868)
 • Bracht in 1993 een wet (Stb. 310) tot stand waardoor inkomsten uit kamerverhuur door particulieren tot f. 5.000 werd vrijgesteld van inkomstenbelasting (22.336)
 • Bracht in 1994 samen met staatssecretaris De Graaff-Nauta een wijziging (Stb. 419) van de Gemeentewet met betrekking tot materiële belastingbepalingen tot stand. Op basis van een advies van de Commissie-Christiaanse worden in de nieuwe Gemeentewet bepalingen opgenomen over het gemeentelijk belastinggebied. Vanwege decentralisatie en een terugtredende rijksoverheid is versterking van de rol van de gemeenten wenselijk. Belastingen die door gemeenten worden geheven, zijn de onroerend-goedbelasting, baatbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelastingen en diverse rechten. (21.591)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-A (o.l.v. Van Aardenne) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de financieel-economische paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde
 • Werd in 1988 gepasseerd voor het ambt van Commissaris van de Koningin in Overijssel
 • Wist in juli 1991 het door hem verdedigde wetsvoorstel over verhoging van het huurwaardeforfait pas door de Eerste Kamer te loodsen, nadat minister-president Lubbers met een kabinetscrisis had gedreigd. De CDA-fractie onder aanvoering van Kaland zwichtte voor dat machtswoord.

verkiezingen
 • In 1969 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
 • Werd in 1972 aanvankelijk niet herkozen als Tweede Kamerlid, doordat A.J. Hutschemaekers hem passeerde via voorkeurstemmen

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Landbouw en Visserij, oktober 1973

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Elsevier, 14 april 1990
 • "Moe van de politiek. Marius van Amelsvoort (1930-2006)", NRC Handelsblad, 1 juni 2006

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.