J. (Joop) van Elsen

foto J. (Joop) van Elsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Generaal-majoor die in de politiek was 'verdwaald'. Was havik noch duif en ook niet de houwdegen uit de militaire wereld van toen. In doen en laten eerder onconventioneel, in opvattingen over defensie eerder gematigd progressief dan streng behoudend. Dat verhinderde deze woordvoerder defensie van de KVP-fractie overigens niet zich te ontwikkelen tot geharnast tegenstander van minister Vredeling in het kabinet-Den Uyl. Begon zijn militaire loopbaan in Nederlands-Indië en was nadien onder andere docent en commandant van een pantserbrigade. Als Kamerlid voorzitter van de vaste commissie voor Defensie.

KVP
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jozef (Joop)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 22 maart 1916

overlijdensplaats en -datum
Oegstgeest, 8 januari 2006

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • chef-staf "7 December Divisie", van 1967 tot 1968
 • commandant elfde Pantserinfanterie Brigade, van 1968 tot 1969
 • hoofd commando-opleidingen, Koninklijke Landmacht, van 1969 tot mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 8 juni 1977
 • lid gemeenteraad van Sassenheim, van 3 september 1974 tot 5 september 1978

gevangenschap/internering
 • gevangenschap Strafgevangenis te Scheveningen, van 3 juni 1942 tot 7 juni 1944
 • gevangenschap te Vught, vanaf 7 juni 1944
 • gevangenschap concentratiekamp Sachsenhausen, tot 1945

officiersrangen (4/7)
 • luitenant-kolonel der infanterie, tot 1 november 1964
 • kolonel der infanterie, van 1 november 1964 tot 1 november 1968
 • tijdelijk brigade-generaal, van 1 november 1968 tot 1 november 1969
 • generaal-majoor, vanaf 1 november 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Werkgroep Wetenschappelijk Technologische Ontwikkelingen
 • voorzitter Adviesraad Defensie-aangelegenheden, van 1 juni 1980 tot 1 oktober 1985

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 8 juni 1977
 • voorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen inzake krijgstucht, militair strafrecht en militair strafprocesrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juni 1973 tot 8 juni 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensiewoordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als voorzitter van een werkgroep van de drie confessionele partijen bepleitte hij in 1971 drastische bezuinigingen op defensie
 • Maakte midden jaren zeventig deel uit van een Euro-Arabische groep die een dialoog voorstond met de gematigde vleugel van de PLO

uit de privésfeer
 • Was tijdens de Bezetting actief in het verzet, werd gearresteerd en ontsnapte ternauwernood aan de doodstraf

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Crazy Joe" (bijnaam die VVD-leider Hans Wiegel hem gaf)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.