Vrijzinnig-Democratische Kamerclub (1897-1901)

Deze liberale Kamerclub (1897-1901) was een voortzetting van de vooruitstrevende kamerclub onder leiding van Goeman Borgesius. De club telde circa 24 leden; behalve liberalen traden ook de Volkspartijman Stoffel en de radikaal De Boer er deel van uit. Ook enkele leden van de voormalige 'club-Pyttersen' traden toe. In 1900 trad de als radikaal gekozen Marchant eveneens toe tot de club.

De club steunde op hoofdlijnen het voortuitstrevend liberale beleid van het kabinet-Pierson. Vanaf 1900 ontstonden echter steeds meer spanningen, met name over de kiesrechtuitbreiding, die begin 1901 leidde tot afsplitsing van de linkervleugel (vrijzinnig-democraten) van de Liberale Unie. Feitelijk hield daardoor ook de Kamerclub op te bestaan.

Voorzitter van de vrijzinnig-democratische Kamerclub was mr. A. Kerdijk. K. de Boer en H.L. Drucker waren de overige leden van het bestuur (bureau). Tot de club behoorden tevens de ministers Goeman Borgesius en Lely, die beiden het ministerschap combineerden met het Kamerlidmaatschap. Andere bekende leden van de Kamerclub waren Heldt, Van Raalte, Smeenge en Veegens.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.