Vooruitstrevende Kamerclub

Deze liberale kamerclub van circa 30 leden werd op 23 mei 1894 gevormd. Het doel was regelmatig overleg tussen gelijkgezinden om zo een gemeenschappelijk handelen voor te bereiden. Kern van de club waren de voorstanders van verdere kiesrechtuitbreiding (Takkianen), maar ook oud-liberalen en radikalen konden toetreden.

Voorzitter was Goeman Borgesius en bestuursleden waren Veegens en Cremer.

Toen in juni 1896 dertien liberalen vóór artikel 1 van de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden, ontstond er een breuk in de kamerclub. De dissidenten vormden toen de 'club-Pyttersen'.

Bekende leden van de Vooruitstrevende Kamerclub waren, naast de drie bestuursleden, Drucker, Heldt, Lely, Smeenge en Tak van Poortvliet.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.