Mr. A. (Nol) Kerdijk

foto Mr. A. (Nol) Kerdijk
bron: Onze Afgevaardigden

Voorman van de vooruitstrevende liberalen aan het einde van de negentiende eeuw. Was actief als journalist en in het coöperatiewezen. Kwam in 1887 via het district Amsterdam in de Tweede Kamer, waarvan hij een werkzaam lid werd dat zich met vele onderwerpen bezighield. Ten tijde van het kabinet-Pierson/Goeman Borgesius leidde hij de vooruitstrevend-liberale Kamerclub. In 1901 medeoprichter van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Was door zijn huwelijk gelieerd aan de sociaal voelende ondernemer Van Marken. Leed later aan zwaarmoedigheid. Verdronk in de Isar bij München.

liberaal, Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1887-1901: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Arnold (Nol)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 24 mei 1846

overlijdensplaats en -datum
bij München (Dld.), 14 maart 1905 (verdronken in de Isar, zijn lichaam werd op 14 maart 1905 gevonden)

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, tot februari 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Kiesrecht-Kamerclub, van september 1893 tot maart 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van mei 1894 tot september 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van 22 september 1897 tot maart 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • algemeen secretaris Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van 1 juli 1881 tot 1 juli 1887
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 6 februari 1884 tot 1 november 1887
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 17 september 1901 (1894-1987 voor het kiesdistrict Amsterdam, 1897-1901 voor het kiesdistrict Amsterdam IX)
 • voorzitter vrijzinnig-democratische Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1897 tot 16 februari 1901

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/20)

 • lid bestuur Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, vanaf 1899 (oprichter)
 • voorzitter Internationale Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de Arbeiders, sectie Nederlandse, van 1901 tot 1905

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-Leerplichtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), tot februari 1900
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1900 tot mei 1900

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met uiteenlopende onderwerpen; onder meer over arbeidsaangelegenheden, de defensie, onderwijs, het kiesrecht en het postwezen
 • Was in 1889 mede-indiener van het wetsvoorstel tot invoering van een progressieve inkomstenbelasting; het voorstel werd later ingetrokken

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was gehuwd met een schoonzuster van de industrieel J.C. van Marken
 • Had last van depressies en leed met name onder de dood van zijn moeder (in 1901) en vrouw (in 1902) en onder het in 1904 op doktersadvies beëindigen van zijn werkzaamheden
 • Zijn verdrinking werd in verband gebracht met zelfmoord (onder meer vanwege financiële problemen), maar daarvoor zijn geen bewijzen geleverd. Hij liet na zijn dood een groot vermogen na.

verkiezingen (3/5)
 • Werd bij de algemene verkiezingen in 1894 in de eerste stemmingsronde gekozen
 • Werd in juni 1897 in het district Amsterdam I in de eerste ronde verslagen door M.J. Pijnappel (oud-liberaal) en H.J.A.M. Schaepman (r.k.)
 • Versloeg in 1897 bij een naverkiezing in het district Amsterdam IX Th. Heemskerk (arp). Werd gekozen, nadat Tak van Poortvliet, die in eerste instantie was gekozen, opteerde voor het district Beverwijk.

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1891 (geweigerd)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
'politieke Hamlet' (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.