Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Logo OSF

De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) was een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen. De partij werd opgericht in 1999 en zetelde tot 2023 in de Eerste Kamer. In 2020 is de naam van de partij opgegaan in OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland).

Oprichter van de partij was Marten Bierman. Het platform ontstond met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen. De leden daarvan worden verkozen door de leden van de Provinciale Staten. OSF wilde een stem geven aan lokale partijen in de Provinciale Staten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Kerngegevens Onafhankelijke Senaatsfractie

Partijnaam

Onafhankelijke Senaatsfractie

Datum van oprichting

22 maart, 1999

Website

www.osf.nl

Politiek leider

Ton Raven

Partijvoorzitter

Durk Stoker

Wetenschappelijk instituut

Wetenschappelijk Bureau van de OSF

Scholingsinstituut

Stichting Ir Marten Bierman

Jongerenorganisatie

-

Europese partij

-

2.

OSF en Eerste Kamerverkiezingen

In de databank van de Kiesraad vindt u meer informatie over de OSF en de Eerste Kamerverkiezingen.

3.

Beginselen

OSF nam naar eigen zeggen de kwaliteit van bestaan in en rond dorp en stad als uitgangspunt van de partij. 'Lokale waarden' en 'leefbaarheid' waren daarbij de kernwoorden.

De OSF verzetete zich onder andere tegen van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindelingen, annexaties en grootschalige projecten als de Betuweroute.

4.

Bestuursvorm

De OSF bestond uit 12 aangesloten lokale politieke partijen. De aangesloten politieke partijen hadden stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de partij.

De OSF was een samenwerkingsverband van de volgende provinciale partijen:

 • Fryske Nasjonale Party
 • Groninger Belang
 • Lokaal-Brabant
 • Lokaal-Limburg
 • Lokale Partijen Gelderland
 • Lokale Partijen Zuid-Holland
 • Onafhankelijke Politiek-NH
 • Partij voor Zeeland
 • Provinciaal Belang Fryslan
 • Sterk Lokaal Drenthe
 • Sterk Lokaal Flevoland
 • U26 Gemeenten

5.

Historische ontwikkeling

De OSF werd opgericht in 1999 als vertegenwoordiging van De Groenen en diverse regionale partijen in de Eerste Kamer. In 2023 ging de partij op in OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland).


Meer over

Kijk voor meer informatie over de OSF op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.