Namen beoogde ministers van het kabinet-Schoof bekend

donderdag 13 juni 2024, 14:39
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - De vier onderhandelende partijen hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de posten in het kabinet-Schoof. Er komen naast de premier 15 ministers en 12 of 13 staatssecretarissen. De vier partijen krijgen ieder een vicepremier.

De exacte verdeling is door Bureau woordvoerding kabinetsformatie bekendgemaakt.

Ministers

Partijloos 1

PVV 5

VVD 4

NSC 4

BBB 2

Verdeling ministersposten per partij

Algemene Zaken, premier

Dick Schoof

partijloos

Buitenlandse Zaken

Caspar Veldkamp

NSC

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Reinette Klever

PVV

Justitie en Veiligheid

David van Weel

VVD

Asiel en Migratie

Marjolein Faber

PVV

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Judith Uitermark

NSC

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mona Keijzer

BBB

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eppo Bruins

NSC

Financiën

Eelco Heinen

VVD

Defensie

Ruben Brekelmans

VVD

Infrastructuur en Waterstaat

Barry Madlener

PVV

Economische Zaken

Dirk Beljaarts

PVV

Klimaat en Groene GroeiS

Sophie Hermans

VVD

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Femke Wiersma

BBB

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eddy van Hijum

NSC

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fleur Agema

PVV

Verdeling staatssecretariaten per partij

 

Rechtsbescherming (J&V)

NSC

Justitie en Veiligheid

PVV

Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK)

PVV

Herstel Groningen (BZK)

BBB

Primair/Voortgezet Onderwijs, Emancipatie (OCW)

VVD

Fiscaliteit en Douane (Fin.)

NSC

Toeslagen (Fin.)

NSC

Defensie

BBB

Openbaar Vervoer en Milieu (I&W)

PVV

Participatie en Integratie (SZW)

VVD

Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

BBB

Langdurige en Maatschappelijke Zorg (VWS)

PVV

Jeugd, Preventie en Sport (VWS)

VVD

Bron: NOS