Kamerpresidium: werkklimaat Tweede Kamer voor verbetering vatbaar

maandag 20 november 2023, 14:02

DEN HAAG (PDC) - Op 17 november heeft het Presidium van de Tweede Kamer een brief gestuurd aan de Kamerleden over het vervolg van het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Huidig voorzitter Vera Bergkamp en waarnemend griffier Geert Jan Hamilton schrijven over "maatregelen en denkrichtingen die kunnen bijdragen aan het verder en duurzaam versterken van een veilig werkklimaat voor ambtenaren die bij de Tweede Kamer werkzaam zijn."

De brief volgt op de recente bekendmaking van de onderzoeksresultaten, waarin stond dat het Presidium concludeerde dat de oud-voorzitter zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een onveilige werkomgeving.

In de brief van 17 november wordt onder andere gesproken over de mogelijkheid van een gedragscode voor de Kamerorganisatie. Ook de rolverdeling bij het aansturen van de ambtelijke organisatie komt aan bod.

Bron: tweedekamer.nl