Sjoerd Warmerdam (D66) beëdigd als nieuw Tweede Kamerlid

woensdag 7 juni 2023, 15:00

DEN HAAG (PDC) - Vandaag is Sjoerd Warmerdam beëdigd als Tweede Kamerlid van D66. Hij volgt Paul van Meenen op, die eerder deze week afscheid nam van de Tweede Kamer vanwege zijn vertrek naar de Eerste Kamer.

Warmerdam zal zich onder meer bezighouden met emancipatie, verlof- en kindregelingen, AOW en pensioenen.

Warmerdam maakt niet voor de eerste keer zijn entree in de Tweede Kamer. Van 18 januari tot 16 februari 2022 was hij de tijdelijke vervanger van Rens Raemakers. Als Kamerlid hield hij zich toen, net als Raemakers, bezig met GGZ, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oorlogsgetroffenen en mantelzorg.

Bron: Tweede Kamer, D66