Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc

foto Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Sjoerd Warmerdam (1987) is sinds 7 juni 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Eerder verving hij, van 18 januari tot 16 februari 2022, Rens Raemakers. Hij was hiervoor programmadirecteur Oekraïne bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Kamerlid houdt de heer Warmerdam zich onder meer bezig met emancipatie, verlof- en kindregelingen en de AOW. Gedurende zijn periode als Kamerlid in 2022 hield hij zich onder meer bezig met GGZ, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oorlogsgetroffenen en mantelzorg.

D66
in de periode 2022-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.