College onderzoek integriteit adviseert schorsing Baudet wegens niet opgeven nevenfuncties

donderdag 13 oktober 2022, 13:19

DEN HAAG (PDC) - Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer adviseert om Thierry Baudet (FVD) een week te schorsen als Kamerlid. De reden hiervoor is het niet goed opgeven van nevenfuncties en eventuele inkomsten hieruit.

Een schorsing houdt in dat het Kamerlid niet mag debatteren in plenaire vergaderingen en commissievergaderingen, of mag deelnemen aan andere Kameractiviteiten. Een geschorst Kamerlid mag wel stemmen. Twee andere leden van de FVD-fractie, Freek Jansen en Gideon van Meijeren, krijgen volgens hetzelfde voorstel alleen een berisping en een aanwijzing tot registratie.

De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag over dit advies, Er mag volgens de regels van de Kamer alleen over worden gestemd. Er komt dus geen debat over.

De mogelijkheid tot schorsing bestaat pas sinds inwerkingtreding van de gedragscode per 1 april 2021. In 1994 werd (de nooit gebruikte) mogelijkheid van schorsing voor een maand geschrapt. Uitsluiting voor een dag wegens ordeverstoring was al wel mogelijk. Dit gebeurde in de geschiedenis vijf keer, het laatst in 1950 bij CPN-Kamerlid Gerben Wagenaar.

Bron: ANP, AD, NOS