Drie nieuwe verdedigers voor initiatiefvoorstel tot aanvulling Artikel 1

woensdag 28 april 2021, 13:30

DEN HAAG (PDC) - Het initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet wordt in de tweede lezing verdedigd door Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu De Hoop (PvdA).

Dit wetsvoorstel werd op 25 februari 2021 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA). De eerste lezing van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 9 februari 2021.

Bron: Tweede Kamer