Partijprogramma's doorgerekend door het CPB en PBL

maandag 1 maart 2021, 12:42

DEN HAAG (PDC) - Bijna alle partijen willen in de komende regeringsperiode meer geld uitgeven, waardoor het begrotingstekort oploopt. Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). Bij de VVD en het CDA stijgt de schaatsschuld boven de EU-grens van 60 procent; andere partijen blijven daar onder, vooral door lastenverzwaring voor bedrijven.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bekeek de programma's; daaruit blijkt dat de partijen zich sterk richten op een afname in het aantal autokilometers en vliegbewegingen, terwijl het OV-gebruik gestimuleerd wordt. Alle partijen willen de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 verminderen. Ook streven ze naar een forse vermindering van de stikstofuitstoot en een verbetering van de biodiversiteit.

Niet alle partijen hebben hun programma door laten rekenen. De PVV, FVD en de PvdD hebben hun plannen niet voorgelegd aan het CPB; de VVD heeft zijn beleidsvoorstellen niet door het PBL laten doorrekenen, omdat die partij inzet op kernenergie, wat niet meegenomen wordt bij de doorrekening. Ook worden Europese maatregelen niet meegenomen, waardoor partijen die op een aanscherping van de Europese emissiehandel focussen, kritiek leveren op het model van het PBL.

Bron: CPB, PBL