Congres PvdA: Ploumen lijsttrekker en verkiezingsprogramma aangenomen

maandag 25 januari 2021, 14:14

DEN HAAG (PDC) - Tijdens het partijcongres op 23 januari is Lilianne Ploumen verkozen tot lijsttrekker voor de PvdA. Nadat Lodewijk Asscher had verklaard af te zien van het lijsttrekkerschap, was zij reeds voorgedragen door het partijbestuur.

Tijdens het congres werd ook het concept-verkiezingsprogramma goedgekeurd.

De kandidatenlijst werd verder vrijwel ongewijzigd vastgesteld. Na Ploumen wordt kandidaten bij de de top vijf gevormd door Khadija Arib, Henk Nijboer, Attje Kuiken en Kati Piri.

Bron: PvdA