Tweede Kamer wil duidelijker integriteitsbeleid

donderdag 18 april 2019, 12:06

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil het beleid op het gebied van integriteit aanscherpen. Het Presidium heeft de Kamer een lijst met aanbevolen maatregelen gestuurd. Zo moet er een leidraad komen voor de omgang met lobbyisten en moet de positie van vertrouwenspersoon worden versterkt tot die van onafhankelijke adviseur. Het Presidium stelt ook voor om deze vertrouwenspersoon jaarlijks een verslag te laten uitbrengen.

Deze maatregelen worden aanbevolen door de werkgroep onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Van Oosten. Deze werkgroep werd in 2013 in het leven geroepen om aanbevelingen te doen op basis van bevindingen van GRECO. GRECO is onderdeel van de Raad van Europa en heeft als doel corruptie te bestrijden en voorkomen.

Het Presidium kon zich niet scharen achter de aanbeveling om toezicht en handhaving te versterken en de Voorzitter en het Presidium hierin een grotere rol te geven.

Bron: brief Presidium, 17 april 2019