Stieneke van der Graaf (CU) en Vicky Maeijer (PVV) rapporteurs Rule of Law

woensdag 14 november 2018, 13:01
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Vandaag zijn Stieneke van der Graaf (CU) en Vicky Maeijer (PVV) in de Tweede Kamer benoemd tot rapporteurs voor de ''Rule of Law/rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU''.

Dit betreft de mogelijke aantasting van de rechtsstaat in een aantal lidstaten van de EU. De lidstaten waarvan de Commissie meent dat de rechtsstaat in gevaar is, zijn Hongarije en Polen. De uiterste maatregel tegen een lidstaat dat de rechtsstaat in gevaar brengt, de artikel 7-procedure, wordt bij deze rapportage betrokken. De start van deze procedure kan uiteindelijk leiden tot schorsing van een lidstaat, die zo het stemrecht in de Raad verliest.

Bron: www.tweedekamer.nl