Vragen SP over het opdrijven van prijzen van hotelkamers door boeking-websites (2017Z10819)

publicatie datum 15 augustus 2017
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Economische Zaken
kamerleden H.P.M. (Maarten) Hijink
R.M. (Renske) Leijten
partijen Socialistische Partij

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016–2017

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z10819

Vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken over het opdrijven van prijzen van hotelkamers door boeking-websites (ingezonden 15 augustus 2017).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de afspraak van boekingsites (zoals Booking.com en Expedia.nl) met hotels dat hoteleigenaren op hun website niet mogen adverteren met een lagere prijs dan op de boekingsite?1 Deelt u de mening dat een «laagste prijs»-clausule hoteleigenaren belemmert in hun advertentiemogelijkheden?

Vraag 2

Zou het goed zijn om deze constructie te verbieden, zeker nu «laagste prijsgarantie»-claims recent verboden zijn in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië? Zo ja, bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet en komen Nederlandse hotels daarmee niet in een situatie van oneerlijke concurrentie ten opzichte van hotels in de genoemde landen?

Vraag 3

Wist u dat de commissie die hotels moeten afdragen aan boekingsites in tien jaar tijd is gestegen van 6% naar 15%? Deelt u de mening van de Koninklijke

Horeca Nederland dat een dergelijke prijsontwikkeling niet gezond is voor de branche?

Vraag 4

Vindt u het ook treurig dat de boekingwebsites, door hun voorwaarden om beschikbare kamers te hebben, hotelkamerleegstand bevorderen, wat een prijsopdrijvend effect kan hebben? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

http://binnenland.eenvandaag.nl/radio-items/75849/ _we_betalen_teveel_voor_hotelkamer_door_boekingssites_

kv-tk-2017Z10819 ’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, Vragen

1

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat Booking.com studenten aanzet tot het illegaal verhuren van hun studentenkamer in vakantietijd?2 Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Is het aanzetten tot verhuren alsmede het aanbieden van studentenkamers conform de wet? Kunt u uw antwoord toelichten?

https://www.parool.nl/amsterdam/woede-over-actie-booking-com-aanzet-tot-illegale-verhuur~a4509113/

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, Vragen

2