Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma

De PvdA ging de verkiezingen in met het programma: 'Een verbonden samenleving'. Het was vooral gericht op eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Economie/begroting

 • miljarden extra investeren in een duurzame economie. Goed voor extra banen, leefomgeving en klimaat.
 • ZZP'ers krijgen bescherming door minimumtarieven.
 • loonsverhogingen bij bedrijven en overheid.
 • bankbelasting wordt verhoogd.
 • lage en middeninkomens betalen minder inkomstenbelasting, hogere meer.
 • Wet normering topinkomens gaat gelden voor alle werknemers in de (semi-)publieke sector.
 • het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar verdwijnt stapsgewijs, iedere volwassene krijgt dan een volwassen loon.
 • wie minder verdient, gaat minder huur betalen.
 • wettelijke verbod op beloningsverschil tussen mannen en vrouwen.
 • meer ruimte voor verhogen pensioenen.
 • budget ontwikkelingssamenwerking gaat omhoog naar 0,7 procent.

Sociale Zekerheid/Zorg

 • flexibele AOW: tot 3 jaar eerder stoppen met werken tegen een redelijke korting, niemand zakt onder het minimum.
 • een uniforme polis voor alle basisverzekeringen in de zorg.
 • afschaffen van eigen risico.
 • geen marktwerking in eerstelijnszorg.

Onderwijs

 • lestaak leraren gaat terug naar 20 uur per week.
 • extra investeringen in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers, in vijftien jaar tot 10 miljard euro extra per jaar.
 • kinderen met een beperking doen mee in het gewone onderwijs. Ouders mogen zelf bepalen op welke school hun kind passend onderwijs krijgt.
 • drie brede brugklassen in het voortgezet onderwijs: voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs.
 • meer geld naar gemengde en brede scholen, sport, cultuur en verenigingen en naar wijkvoorzieningen als bibliotheken.
 • één voorziening voor opvang van alle kinderen van 0-4 jaar.

Veiligheid en justitie

 • minimaal één wijkagent per vijfduizend inwoners. Meer mag voortaan ook.
 • beter opvang vluchtelingen in eigen regio.
 • blijven richten op strijd tegen ISIS en aanverwante organisaties.
 • defensie krijgt meer geld voor bewaken grenzen, missies en bijdrage aan NAVO.
 • strafrecht bij straatintimidatie.
 • racisme wordt harder aangepakt. Politie en Openbaar Ministerie krijgen hiervoor meer geld.
 • wietteelt wordt legaal.

Overig

 • anoniem solliciteren bij alle overheden en (semi)publieke instellingen.
 • de grootte van een asielzoekerscentrum wordt aangepast aan de omvang van dorp of stad.
 • het ouderschapsverlof voor vaders gaat van een week naar drie maanden.
 • meer geld voor armoedebeleid.
 • onderzoek naar vormen van directe democratie.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over