Gezamenlijk ledenaantal politieke partijen naar dieptepunt

dinsdag 9 februari 2016, 12:27

DEN HAAG (PDC) - Het aantal Nederlanders dat lid is van een politieke partij is naar een nieuw dieptepunt gedaald. Waren er op 1 januari 2015 nog 295.443 mensen lid van een partij, op 1 januari van dit jaar waren het er nog maar 285.851. Het ledenaantal is voor het eerst onder de 290.000 gekomen, zo blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Momenteel is 2,2% van de Nederlandse kiesgerechtigden lid van een politieke partij, het laagste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. De teruggang van het gezamenlijke ledental komt voor een groot deel voor rekening van de traditionele ‘grote drie’ van de Nederlandse politiek – het CDA, de PvdA en de VVD. Hun ledentallen daalden het afgelopen jaar het sterkst. 

Het CDA noteerde een achteruitgang van 5,5%. De ledenaanhang van de PvdA nam met 6,3% af; die van de VVD met 8%. Winst was er alleen voor de Partij voor de Dieren en D66. D66 en de SP noteerden de meeste nieuwe leden, in absolute zin gingen de meesten weg bij de PvdA.

Desalniettemin blijft het CDA de grootste partij wat ledenaantal betreft, ruim 50.000 mensen zijn lid. De partij wordt gevolgd door de PvdA met 46.000 leden en de SP met bijna 42.000 leden.

 
 

aantal leden januari 2015

aantal leden januari 2016

winst/verlies

percentage

CDA

53.107

50.181

-2.926

-5,5

PvdA

49.155

46.045

-3.110

-6,3

SP

42.679

41.710

-969

-2,3

SGP

29.974

29.928

-46

-0,2

VVD

30.895

28.436

-2.459

-8,0

D66

25.190

25.349

159

0,6

ChristenUnie

23.521

23.398

-123

-0,5

GroenLinks

21.201

21.180

-21

-0,1

PvdD

12.019

12.131

112

0,9

50PLUS

7.534

6.056

-1.478

-19,6

VNL

150

1.150

1.000

 

Vrijzinnige Partij

18

287

269

 

Totaal

295.443

285.851

-9.592

-3,2

Bron: DNPP