Parlementair onderzoek zaak-B(osio)

Op 26 november 1991 werd een bijzondere commissie ingesteld voor onderzoek naar de zaak-Bosio (de zaak-B). Bosio was een Franse zakenman, wiens door de overheid gesubsidieerde bedrijf mogelijk betrokken was bij drugstransport en wapenhandel.

De opdracht die de commissie meekreeg was om een nader onderzoek voor te bereiden naar de gang van zaken met betrekking tot de subsidiëring door het ministerie van Economische Zaken en de mogelijke relatie met betrekking tot de drugscontainers.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Werkwijze

De commissie hield zich in eerste instantie bezig met een uitgereid dossieronderzoek. De onderzoeksopdracht werd als volgt geformuleerd

  • het instellen van een fact-finding onderzoek naar de betrokkenheid van de Nederlandse overheid met het bedrijf van Bosio in het algemeen en de relatie tussen Bosio, de onderschepte container met marihuana en de overheid in het bijzonder

De commissie stuitte ook op beperkende omstandigheden. De Belgische autoriteiten bleken niet bereid informatie te vertrekken over de inbeslagnemening van de container met marihuana te Antwerpen. De vertrouwelijke informatiebestanden waren slechts beperkt toegankelijk voor de commissie.

3.

Conclusies

Er werden door de commissie op twee gebieden conclusies getrokken. Hierbij ging het om de subsidieverstrekking door het ministerie van Economische Zaken en de drugscontainer.

Conclusies subsidieverstrekking

  • de verlenging, continuering en verhoging hadden niet plaats mogen vinden
  • er waren geen aanwijzigen dat de subsidieverstrekking door het ministerie van Economische Zaken geschiedde met de vooropgezette bedoeling dit bedrijf vervolgens te gebruiken of te doen gebruiken voor illegale activiteiten
  • er waren ook geen aanwijzingen dat de regeringsbegeleider in de periode dat Bosio directeur was het bedrijf had gebruikt voor illegale handel

Conclusies drugscontainer

  • er was geen reden om aan te nemen dat het drugstransport iets anders betrof dan een zuiver criminele activiteit
  • er waren geen aanwijzigen van een relatie tussen het in beslag nemen van een container met drugs en het bedrijf van Bosio

De commissie vormde na bestudering van de dossier en als resultaat van de gevoerde gesprekken een eindoordeel

  • bij de subsidiëring door het ministerie van Economische Zaken was naar toen geldende maatstaven onzorgvuldig gehandeld
  • er was geen aanwijzing dat er een relatie bestaat tussen de subsidiëring van het bedrijf van Bosio door het ministerie van Economische Zaken en de onderschepping van de drugscontainer

Lees het verslag (kamerstuk 22.680)


Meer over