Dr. J.T. (Koos) van den Berg

foto Dr. J.T. (Koos) van den Berg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra

Waterstaatsdeskundige, die promoveerde op een dissertatie over waterstaatsrecht. Als SGP-Tweede Kamerlid hield hij zich evenwel ook bezig met onder meer binnenlands bestuur, defensie, buitenlandse zaken en volkshuisvesting. Voor hij in de Kamer kwam, was hij in dienst van de Provincie Overijssel. Werkzaam en gewaardeerd Kamerlid met groot historisch besef. Lidmaat van één van de meest orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen.

SGP
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacobus Teunis (Koos)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 september 1942

overlijdensplaats en -datum
Nunspeet, 21 april 2020

2.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1985

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar provincie Overijssel, van 1971 tot 1 februari 1982 (beleidsfuncties en leidinggevende functies op het gebied van ruimtelijke ordening, bestuurlijke organisatie en waterstaats- en milieuzorg)
 • adjunct-griffier provincie Overijssel te Zwolle, van 1 februari 1982 tot juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 23 mei 2002

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/18)

 • lid Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving, vanaf 1 juli 2002
 • voorzitter onafhankelijke commissie van onderzoek naar de vermeende misstanden bij gesprekken met gedetineerden in Irak door Nederlandse militairen in 2003, van november 2006 tot 18 juni 2007

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor de herziening van het Militair Straf- en Tuchtrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 oktober 1986 tot oktober 1989
 • lid tijdelijke commissie onderzoek affaire-Bosio (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1991 tot juli 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken, justitie, defensie, buitenlandse zaken, economische zaken en het koninklijk huis
 • Nam in 1986 de verdediging over van een door Van Rossum in 1972 ingediend initiatiefwetsvoorstel om de begeleiding van zeeschepen ook in gemeentehavens onder de bevoegdheid van de Staat te brengen. Het voorstel werd na inwerkingtreding van een nieuwe Loodswet ingetrokken.
 • In 1993 aanvaardde de Tweede Kamer bij de herziening van het reglement van orde een door hem ingediend amendement om de bevoegdheid van de Voorzitter te handhaven om woorden uit de Handelingen te schrappen. Toen in 2001 opnieuw werd voorgesteld de bevoegdheid te laten vervallen, kreeg hij echter geen meerderheid voor zijn voorstel om de mogelijkheid te handhaven.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • M. de Bruyne (red.), "Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede-Kamerlid Mr.dr. J.T. van den Berg" (2002)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.