Parlementair onderzoek contracten met de Billiton-maatschappij

In 1882-1883 onderzocht een commissie-Mirandolle de handelswijze van het Indische Gouvernement bij het afsluiten van een contract met de Bilitonmaatschappij. De Billitonmaatschappij was een mijnbouwmaatschappij die in de negentiende en twintigste eeuw een belangrijke rol speelde bij de ertswinning in Nederlands-Indië op het eiland Billiton.

De conclusie was dat de overeenkomst was aangegaan met terzijdestelling van de wettelijke bepalingen en dat daarbij het landsbelang niet voorop was gesteld. De Tweede Kamer keurde het tussen de regering en het mijnbouwmaatschappij gesloten contract af.

In 1883 besprak de Tweede Kamer het verslag van de commissie en op 15 februari werden de conclusies van het onderzoek met 57 tegen 20 stemmen aangenomen. Tegen stemden enkele katholieken, conservatieven en antirevolutionairen. Minister van Koloniën W.M. de Brauw verdedigde het gevoerde beleid, met onder meer de opmerking dat na 1892 geen tin meer aanwezig zou zijn op Billiton.

De aanvaarding van de conclusies van het onderzoek leidde tot het aftreden van minister De Brauw, hoewel het sluiten van het contract onder verantwoordelijkheid van zijn voorganger, W. baron van Goltstein, had plaatsgevonden.

Leden van de commissie waren:


Meer over