Mr. Ch.J.F. Mirandolle

foto Mr. Ch.J.F. Mirandolle
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

In West-Indië geboren advocaat die met zijn rechtspraktijk in Nederlands-Indië fortuin maakte en daarna in Haarlem ging rentenieren. Werd in 1869 in het district Haarlem tot liberaal Tweede Kamerlid gekozen en was koloniaal specialist bij uitstek. Medestander en vriend van Kappeyne van de Coppello. Leidde de parlementaire enquête naar de toestand van de Nederlandse koopvaardijvloot. Werd in 1881 vrij onverwacht Kamervoorzitter als opvolger van Dullert, maar na een half jaar niet meer herkozen. Lange, tengere man, die zich nooit versprak en tamelijk onverstoorbaar was.

liberaal, Kappeynianen
in de periode 1869-1884: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Charles Jean François

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Paramaribo (Suriname), 28 september 1827

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 21 juni 1884

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1884

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 februari 1869 tot 21 juni 1884 (voor het kiesdistrict Haarlem)
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 februari 1881 tot 4 maart 1881 (na het overlijden van W.H. Dullert)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 maart 1881 tot 19 september 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter Commissie belast met het afnemen der examens voor de betrekking van leerling-consul, van 10 november 1877 tot januari 1882
 • lid bestuur KILTV (Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië), omstreeks 1879

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 maart 1881 tot 19 september 1881
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs over een onderzoek naar een door het Indische Gouvernement gesloten contract met de Billitonmaatschappij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1882 tot februari 1883 (de aanneming van de conclusie van deze commissie was voor minister De Brauw reden om af te treden)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met koloniale zaken
 • Interpelleerde in 1872 minister Van Bosse over de nadere regeling van de suikercultuur en de opiumpacht

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in september 1879, 1880 en 1881 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Versloeg op 2 maart 1881 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap J.G. Gleichman. Hij kreeg in de tweede stemronde 41 stemmen en Gleichman 32.
 • Was in september 1881 geen kandidaat bij de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap

uit de privésfeer
 • Zijn zuster was gehuwd met een zoon van J. Enschedé, Tweede Kamerlid
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. D.F. van Alphen, Tweede Kamerlid

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1873 G.L.J. van der Hucht (cons.)
 • Versloeg in 1877 C.A.H. Barge (r.k.)
 • Versloeg in 1881 S. baron van Heemstra (a.r.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Koloniën (verschillende malen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.