Jhr.Mr. W.M. de Brauw

foto Jhr.Mr. W.M. de Brauw
bron: Haagse Beeldbank

Negentiende-eeuws minister en bestuurder uit een Zierikzees geslacht. Zoon van een antirevolutionair Kamerlid. Volgde op zijn 44ste verjaardag, na een carrière als rijksambtenaar, Van Goltstein op als minister van Koloniën in het kabinet-Van Lynden van Sandenburg. Trad echter al na een half jaar af, nadat een Kamercommissie een door het Nederlands-Indische bestuur gesloten contract had afgekeurd. Hij aanvaardde daarvan de consequenties, hoewel zijn voorganger verantwoordelijk was. Voor hij minister werd advocaat en ambtenaar bij de Raad van State en de ministeries van Koloniën en financiën. Na zijn ministerschap werd hij Commissaris in Zeeland.

conservatief-liberaal
in de periode 1882-1897: minister, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Maurits

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 augustus 1838

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 december 1898

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief-liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

  • administrateur der Generale Thesaurie, ministerie van Financiën, van 1 april 1882 tot 1 september 1882
  • minister van Koloniën, van 1 september 1882 tot 23 februari 1883
  • ambteloos, van 23 februari 1883 tot 16 juni 1884
  • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Zeeland, van 16 juni 1884 tot 29 juni 1897 (benoemd bij K.B. van 19 april 1884)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad af, nadat de Tweede Kamer op 15 februari 1883 de conclusie van de commissie van rapporteurs over een door de Gouverneur-Generaal gesloten verlengingscontract met de Billiton Maatschappij met 57 tegen 20 stemmen had onderschreven. Volgens die conclusie waren bij dat contract voor de exploitatie van tinmijnen de belangen van de schatkist ernstig benadeeld en wettelijke bepalingen ter zijde gesteld. De Brauw nam hiervoor de politieke verantwoordelijkheid, hoewel het contact onder het bewind van zijn voorganger was gesloten.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.