Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

Het Asiel-, Migratie-, en Integratie fonds is samen met het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds, Terugkeerfonds, Vluchtelingenfonds en Buitengrenzenfonds). Het doel van het AMIF is om de efficiënte omgang met migranteninstromingen te bevorderen en om een Europese aanpak voor asiel en migratie verder te ontwikkelen. Voor het fonds is in de periode 2014-2020 3,14 miljard euro vrijgemaakt.

In 2018 stelde de Commissie voor om het AMIF om te dopen tot het Asiel- en Migratiefonds en het budget voor de periode 2021-2017 te verhogen naar 10,4 miljard euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het huidige Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds heeft vier specifieke doelstellingen.

  • Het ontwikkelen en versterken van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem
  • Het promoten van legale migratie in het kader van de arbeidsmarkt en lidstaten bijstaan in de integratie van migranten van buiten de EU
  • Het uitbreiden van terugstuurstrategieën van onrechtmatige of uitgeprocedeerde migranten
  • Het promoten van solidariteit tussen lidstaten bij de opvang van migranten en asielzoekers

Op 13 maart 2014 stemde het Europees Parlement in met zowel het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds als het Fonds voor Interne Veiligheid. Het budget voor het AMIF voor de periode 2014-2020 is gesteld op 3,14 miljard euro, waarvan lidstaten in totaal 2,4 miljard euro ontvangen. Ten minste 20 procent van dit bedrag moet worden besteed aan migratie.

De Europese Commissie stelt voor het AMIF om te hernoemen in een Asiel- en Migratiefonds. De Commissie wil in de periode 2021-2027 ongeveer 10,4 miljard euro investeren in het nieuwe fonds. Het is de bedoeling dat dit fonds in samenwerking met een ander nieuw fonds, het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, gaat zorgen dat de EU onrechtmatige migratie beter het hoofd kan bieden. Opnieuw zal het Asiel- en Migratiefonds zich richten op het verbeteren van het asielsysteem en de terugstuurstrategie. Ook moet er met het vergrote budget meer geïnvesteerd worden in het integreren van migranten en de samenwerking met landen buiten de EU.

2.

Subsidie aanvragen

In Nederland beheert Uitvoering Van Beleid de huidige migratiefondsen.