Buitengrenzenfonds (EBF)

Dit fonds beoogde lidstaten die de buitengrenzen van de EU beheren en bewaken, financieel te ondersteunen. Die lidstaten hebben een blijvende financiële last vanwege de gemeenschappelijke standaarden die ze moeten implementeren voor grens- en visumbewaking.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Alle lidstaten namen deel, behalve het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Landen die bezig zijn met de implementatie, applicatie en ontwikkelingen van de Schengenregels, namen ook deel (Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein).

Iedere lidstaat die financieel werd ondersteund maakte voor het fonds een meerjarige strategie waarin het gebruik van financiële middelen verantwoord werd. De strategie was het raamwerk voor het uitvoeren van acties, ingedeeld per jaar. Voorbeelden zijn acties op het vlak van grensoverschrijdende infrastructuur, transportmiddelen voor de bewaking en ICT.

In de periode 2007-2013 was er een budget van 1,82 miljard euro.

2.

Na 2013

Vanaf 2014 is dit fonds opgegaan in het nieuwe Fonds voor Interne Veiligheid.