Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Het Fonds voor Interne Veiligheid is samen met het Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds de opvolger van vier oude migratiefondsen (Integratiefonds, Terugkeerfonds, Vluchtelingenfonds en Buitengrenzenfonds). Het doel van het fonds voor Interne Veiligheid is het verbeteren van grenscontroles en de infrastructuur bij de grenzen. Daarvoor is in de periode 2014-2020 3,5 miljard beschikbaar gesteld. In 2018 stelde de Europese Commissie voor het Fonds voor Interne Veiligheid voort te zetten in de periode 2021-2027, met een budget van 4,8 miljard.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het Fonds is opgesplitst in twee programma's:

ISF-grenzen

Het programma ISF-grenzen heeft als doel de veiligheid in de EU te verhogen en daarnaast legaal reizen makkelijker te maken. Dit moet bereikt worden door de grenscontrole van buitengrenzen te uniformeren en visa beter te controleren. Ook financiert het fonds de IT-systemen die nodig zijn voor Eurosur, het grensbewakingssysteem van de EU. Daarnaast worden acties voor de efficiënte verwerking van migratiestromen en visa-aanvragen via het fonds gesteund. Voor de uitvoering van dit programma is 2.760 miljoen euro beschikbaar gesteld. 791 miljoen euro is toegewezen voor het opzetten van IT-systemen ter beheersing van de migratie.

ISF-politie

Het programma ISF-Politie heeft als doel bij te dragen aan de veiligheid in de EU. Het programma financiert acties ter voorkoming van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waaronder terrorisme. Het programma heeft ook als doel de samenwerking tussen de rechtsautoriteiten van de lidstaten te verbeteren. Voor de uitvoering van dit programma is 1.004 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Het ISF na 2020

De Europese Commissie wil dat het fonds in de periode 2021-2027 drie nieuwe doelen nastreeft. Zo moet de informatieuitwisseling tussen wethandhavingsinstanties bevorderd worden, moet er meer samenwerking tussen lidstaten zijn, en moeten mogelijkheden om radicalisering en criminaliteit tegen te gaan uitgebreid worden. Afgezien van nieuwe doelen, wil de Commissie ook investeren in veiligheid buiten de EU-grenzen en investeren in agentschappen die bijdragen aan de Europese veiligheid, zoals EUROPOL, CEPOL en EMCDDA.

2.

Subsidie aanvragen

In Nederland is Uitvoering Van Beleid verantwoordelijk voor dit fonds.