Regeerakkoord 2010

Het regeerakkoord van VVD en CDA, de basis voor het kabinet-Rutte I, legde de nadruk op de gelijkwaardigheid en vrijheid van alle burgers, versterking van de Nederlandse concurrentiepositie en investeren in 'de kenniseconomie'. Ook de verbetering van ouderenzorg kwam veelvuldig aan bod in het akkoord. Er moest meer blauw op straat komen (3000 extra agenten) en er werd zelfs een dierenpolitie ingevoerd.

Het regeerakkoord stond los van het gedoogakkoord, waarin de bezuinigingen van de onderwerpen waarover alledrie de partijen tot consensus konden komen, werden benoemd en toegelicht. In dit akkoord stonden voornamelijk de afspraken op het gebied van immigratie, integratie, asiel en veiligheid centraal. De PVV kon, als gedoogpartner, wel tegen andere voorstellen uit het regeerakkoord van de VVD en CDA stemmen.

Gedoogakkoord

In 2010 werd er met de zogeheten 'gedoogconstructie', niet alleen een nieuw kabinet, maar ook een nieuw begrip in het leven geroepen met de opmerkelijke samenstelling VVD, CDA en gedoogpartner PVV. In het concept-Gedoogakkoord, beslaan de hoofdstukken Immigratie, integratie, asiel en Veiligheid veertien van de twintig pagina's. Opvallend is het niet geheel onbelangrijke hoofdstukje Financiën, dat te midden van de economische malaise op slechts één pagina toegelicht wordt.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over