Koningin, Prins van Oranje, Prinses Máxima en minister-president bij uitreiking Four Freedom Awards

Met dank overgenomen van Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Het Koninklijk Huis (KH), gepubliceerd op vrijdag 23 april 2010, 14:15.

Hare Majesteit de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden zijn zaterdag 29 mei in de Nieuwe Kerk in Middelburg aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedom Awards.

De minister-president, mr.dr. J.P. Balkenende, zal de International Four Freedoms Award uitreiken.

Het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute kent deze onderscheiding toe aan personen die op mondiaal niveau een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. De Awards worden dit jaar uitgereikt aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Russische weekblad Novaya Gazeta, dr. Asma Jahangir uit Pakistan, Maurice Strong uit Canada en Gareth Evans uit Australië.

De onderscheiding is vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog opgemarkeerd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. De vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute en de Roosevelt Stichting willen, door de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de onschatbare waarde benadrukken van vrijheid, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.

Elke twee jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen wier inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon die zijn functie, zijn persoonlijkheid en zijn invloed langdurig heeft aangewend ten dienste van de menselijke vrijheid in al zijn facetten. In 2002 werd deze International Four Freedoms Award toegekend aan Nelson Mandela, in 2004 aan Kofi Annan, in 2008 aan Richard von Weizsäcker en dit jaar aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is er vier keer een International Four Freedoms Award als speciale prijs uitgereikt. Oud-premier Ruud Lubbers ontving zo’n speciale prijs in 1995.

Het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute heeft de Four Freedom Awards 2010 toegekend op grond van onderstaande argumentatie.

International Four Freedoms Award

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ontvangt de onderscheiding voor de bijdrage die het in de afgelopen 50 jaar heeft geleverd aan de bescherming van individuele mensenrechten in het naoorlogse Europa. Vanaf de oprichting in 1959 heeft het Hof in meer dan 10.000 zaken uitspraken gedaan, gebaseerd op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), opgesteld in 1950. In dit verdrag, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn naast de door Franklin Delano Roosevelt in 1941 geformuleerde vier vrijheden, onder andere het recht op een eerlijk proces en het verbod van discriminatie vastgelegd. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens streeft ernaar een voor burgers toegankelijk instrument te zijn in de effectieve werking van de democratie en de rechtsstaat.

Freedom of Speech and Expression

Dimitri Muratov, hoofdredacteur van het Russische weekblad Novaya Gazeta, neemt de onderscheiding voor de vrijheid van meningsuiting in ontvangst. Opgericht in 1993 met onder andere geld van Nobelprijs- en Four Freedoms Award 1990 laureaat, Mikhael Gorbatsjov, staat Novaya Gazeta voor onafhankelijke journalistiek. Niet geïntimideerd door felle kritiek, rechtszaken en vermoorde journalisten (Stanislav Markelov, Anastasia Baburova en Anna Politskovkaya, Yuri Sjekochikin en Igor Domnikov), schrijven de verslaggevers van Novaya Gazeta na gedegen onderzoek op een integere wijze onder andere over corruptie, binnenlandse politiek, acties van de veiligheidsdiensten, schending van mensenrechten, corruptieschandalen en berichtgeving over Rusland in internationale media.

Freedom of Worship

Dr. Asma Jahangir (Pakistan, 1952) is juriste en mensenrechtenactiviste. Sinds 2004 is zij de speciale VN-rapporteur op het gebied van vrijheid van geloof. Door haar werk levert zij een bijdrage aan een beter begrip van godsdiensten in een tijd van confrontatie en geweld. In haar hoedanigheid van speciale rapporteur van de VN voor vrijheid van geloof, initieert en stimuleert zij interculturele dialoog tussen landen, vanuit de opvatting dat religie deel uitmaakt van cultuur en dat religies in het algemeen uitgaan van dezelfde normen en waarden, waardoor het mogelijk moet zijn respect op te brengen voor elkaars levensovertuiging.

Freedom from Want

Maurice Strong (Canada, 1929), wordt wereldwijd beschouwd als nestor van het milieu en het principe van duurzaamheid. De rol van Strong in de aanloop naar en tijdens de Stockholm Conferentie in 1972 was belangrijk. Milieu werd wereldwijd op de agenda geplaatst, eveneens door regeringsleiders van ontwikkelingslanden. De conferentie leidde tot de oprichting van UNEP (United Nations Environment Program).

Ook een belangrijke rol speelde Strong tijdens Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro waar klimaatverandering en biodiversiteit op de agenda stonden en deelnemende landen het Klimaatverdrag ondertekenden.

Freedom from Fear

Gareth Evans (Australië, 1944) ontvangt de onderscheiding voor Freedom from Fear voor zijn inzet en voortrekkersrol in de bewustmaking van regeringen wereldwijd van het Responsibility to Protect concept van de VN met als inzet te voorkomen dat regeringen onder het beschermende schild van nationale soevereiniteit toestaan dat hun burgers onderworpen zijn of worden aan schending van mensenrechten en volkerenmoord.

Van 2000 tot 2009 was hij voorzitter en directeur van de International Crisis Group. In deze periode was hij onder andere medevoorzitter van de VN-commissie International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), die in 2001 het rapport The Responsibility to Protect uitbracht.

In 2008 benoemde de Australische regering Evans samen met oud-minister van Buitenlandse Zaken van Japan, Yoriko Kawaguchi, tot voorzitter van de door beide landen ingestelde International Commission on Nuclear Non-Proliferation and Disarmament. Vanuit deze functie is hij nauw betrokken bij de onderhandelingen met Irak en Noord-Korea.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Accreditatie (uiterlijk voor woensdag 26 mei 17.00 uur):

Roosevelt Stichting

Tel. 0118 631 315

E-mail : am.vermazen@zeeland.nl

Voor interviewverzoeken en informatie over de Four Freedoms Awards en de Four Freedoms Events: Roosevelt Stichting, Jo-An Griede, tel. 0118 - 631 026, E-mail: jh.griede@zeeland.nl

www.fourfreedoms.nl

Rijksvoorlichtingsdienst, tel. 070 - 356 4142, www.koninklijkhuis.nl

23 april 2010 / 14.20 uur / nr. 103

Categorieën: Overig

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst / Koninklijk Huis