Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De PVV haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 1.454.493 (15,5%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 24 zetels, waarvan 1 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Opvallend was dat tussen de bekendmaking van de kandidatenlijst en de indiening ervan bij de Kiesraad liefst drie kandidaten zich terug trokken.

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De Partij voor de Vrijheid ging de verkiezingen in met het programma: 'De agenda van hoop en optimisme'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 16 miljard netto aan bezuinigingen; in 2015 een verwacht begrotingstekort in de buurt van 0
 • hervormen politie tot één nationale politie
 • 20 procent minder ambtenaren
 • het omroepbestel vervangen voor één publieke tv-zender
 • afschaffen van alle kunstsubsidies

Sociaal en financieel-economische doelstellingen

 • belastingverlaging voor burgers en ondernemers
 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek
 • stoppen met re-integratie
 • behoud AOW-leeftijd op 65 jaar

Zorg

 • 10.000 extra zorgmedewerkers
 • verminderen aantal managers in de zorg; invoering van de Balkenendenorm
 • terugdraaien van het rookverbod in de horeca

Veiligheid

 • 10.000 extra politieagenten
 • levenslange gevangenisstraf na drie zware misdrijven
 • geen verjaring bij gewelds- en zedenmisdrijven.
 • geen taakstraffen; geen TBS; geen vervroegde invrijheidstelling bij goed gedrag
 • etnische registratie van iedereen
 • verlaging van de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar

Onderwijs

 • herinvoering ambachtsscholen
 • zoveel mogelijk centraal examineren
 • vrijheid van onderwijs, maar wel sluiting van alle islamitische scholen
 • handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart,

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • directe uitzetting van Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen
 • Volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
 • stop op de bouw van van nieuwe moskeeën en sluiting van islamitische scholen
 • afschaffen stemrecht voor niet-Nederlanders bij gemeenteraden
 • vreemdelingen zonder een baan dienen Nederland te verlaten
 • verbod op het dragen van een boerka en op de koran; belasting op hoofddoekjes
 • invoering van een quotum voor asielzoekers; maximaal 1.000 personen per jaar

Overig

 • gekozen minister-president; verkiezingen voor topfuncties bij het OM en de rechterlijke macht
 • afschaffen Eerste Kamer en Europees Parlement; aantal leden Tweede Kamer verlagen tot 100
 • als Turkije in de EU komt, dan Nederland eruit
 • de Nederlandse Antillen en Aruba moeten uit het Koninkrijk der Nederlanden
 • rechten van het dier opnemen in de Grondwet
 • na veroordeling van dierenmishandeling levenslang verbod op het houden van dieren.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over