Afsplitsing Huijsen (1976)

Huijsen, J.

Coos Huijsen was na de verkiezingen van november 1972 eerste opvolger op de CHU -lijst. Nadat Willem Scholten in maart 1976 de Tweede Kamer had verlaten vanwege een benoeming tot lid van de Raad van State, werd Huijsen benoemd tot diens opvolger. Huijsen had echter geruime tijd eerder zijn lidmaatschap van de CHU opgezegd, omdat hij een meer progressieve koers van de CHU voorstond. Dit had tot gevolg dat Huijsen niet namens de CHU, maar als onafhankelijk lid plaats nam in de Tweede Kamer.

Tussen juni en december 1972 had Huijsen al eens namens de CHU plaats genomen in de Tweede Kamer. Hij was destijds vertegenwoordiger van de CH-jongeren. Hij vond het echter onjuist dat de CHU (anders dan ARP en KVP) niet tot het kabinet-Den Uyl was toegetreden en had daarom in 1973 zijn lidmaatschap opgezegd. Dat Huijsen desondanks het Kamerlidmaatschap accepteerde, werd hem niet in dank afgenomen. Zijn actie werd door de meeste Kamerleden als 'politiek onfatsoenlijk' bestempeld.

Voor de CHU had de afsplitsing als bijkomend gevolg dat haar fractie kleiner werd dan die van de CPN. In 1976 zou de CHU hierdoor haar zetel in het Kamerpresidium aan de CPN verliezen.

Huijsen werd na zijn Kamerlidmaatschap in 1977 lid van de Partij van de Arbeid, hij was echter geen kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen.


Meer over