J. (Coos) Huijsen

foto J. (Coos) Huijsenvergrootglas

CHU-politicus die later overstapte naar de PvdA. Behoorde begin jaren zeventig tot één van de weinige jongeren in de CHU-Tweede Kamerfractie. Verliet in 1973 echter die partij, omdat hij vond dat de CHU net als KVP en ARP steun had moeten geven aan het kabinet-Den Uyl. Kwam in 1976 tussentijds in de Kamer en nam als onafhankelijke zijn zetel in. Werd in 1977 lid van de PvdA. Na zijn Kamerlidmaatschap werkzaam in het onderwijs. Vruchtbaar publicist, met name over het koningshuis; een onderwerp waarop hij als 73-jarige promoveerde. Was de eerste politicus (ook internationaal) die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam.

CHU, fractie-Huijsen (ex-CHU)
in de periode 1972-1977: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Jacobus (Coos)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 maart 1939

levensbeschouwing
Remonstrants

opmerkingen over de naam en/of titel
Dr. J. Huijsen (na promotie in 2012)

partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 1973
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 8 juni 1977

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Huijsen, van 30 maart 1976 tot 7 juni 1977

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer
 • leraar geschiedenis h.a.v.o./v.w.o., Christelijk Lyceum 'Overvoorde' te 's-Gravenhage
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 juni 1972 tot 7 december 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 maart 1976 tot 8 juni 1977
 • fractievoorzitter fractie-Huijsen (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 maart 1976 tot 8 juni 1977
 • leraar geschiedenis h.a.v.o./v.w.o.
 • adjunct-directeur scholengemeenschap
 • directeur scholengemeenschap

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in zijn eerste periode als Tweede Kamerlid vooral bezig met onderwijs

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1976 als enige christendemocraat vóór een (aangenomen) motie-Roethof waarin minister Van Agt werd gevraagd zijn besluit tot inbeslagneming van apparatuur dan wel tot sluiting van de abortuskliniek Bloemenhove op te schorten tot een uitspraak van de rechter
 • Stemde in 1976 als enige christendemocraat vóór het (verworpen) voorstel in eerste lezing tot wijziging van de grondwettelijke onderwijsbepalingen
 • Behoorde in 1976 tot de vijf christendemocraten die vóór moties-Waltmans en -Dankert/Franssen stemden over een 'no-first-use'-verklaring en het instellen van een kernwapenvrije zone in Europa
 • Behoorde in 1976 tot de vier christendemocraten die vóór een motie-Waltmans stemden over denuclearisering van Europa
 • Stemde in 1976 als enige christendemocraat tegen een (aangenomen) motie-Kleisterlee tegen de ontkoppeling van lidmaatschap van een omroepvereniging en een abonnement op een omroepblad

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. James Kennedy
 • Zijn vader was goudsmid/horlogemaker en gemeenteraadslid. Zijn ouder scheidden toen Coos twee jaar was.

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Nog is links niet verloren. Pleidooi voor een menselijke politiek" (1982)
 • "Socialisme als opdracht" (1986)
 • "De PvdA en het Von Münchhausen-syndroom" (1990)
 • "De Oranje-mythe" (2001)
 • "Beatrix. De kroon op de republiek" (2005)
 • "Nederland en het verhaal van Oranje" (dissertatie, 2012)
 • "Ernest Renan. Wat is een natie" (samen met G. Waling, 2013)
 • "Coos Huijsen. Homopoliticus. De eerste parlementariër ter wereld die uit de kast kwam" (autobiografie, 2016)

literatuur/documentatie
NRC Handelsblad, 25 mei 1987

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.