J. (Coos) Huijsen

foto J. (Coos) Huijsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

CHU-politicus die later overstapte naar de PvdA. Behoorde begin jaren zeventig tot één van de weinige jongeren in de CHU-Tweede Kamerfractie. Verliet in 1973 echter die partij, omdat hij vond dat de CHU net als KVP en ARP steun had moeten geven aan het kabinet-Den Uyl. Kwam in 1976 tussentijds in de Kamer en nam als onafhankelijke zijn zetel in. Werd in 1977 lid van de PvdA. Na zijn Kamerlidmaatschap werkzaam in het onderwijs. Vruchtbaar publicist, met name over het koningshuis; een onderwerp waarop hij als 73-jarige promoveerde. Was de eerste politicus (ook internationaal) die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam.

CHU, fractie-Huijsen (ex-CHU)
in de periode 1972-1977: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacobus (Coos)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 maart 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 1973
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 8 juni 1977

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Huijsen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 maart 1976 tot 8 juni 1977

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • leraar geschiedenis h.a.v.o./v.w.o., Christelijk Lyceum "Overvoorde" te 's-Gravenhage, van 1968 tot 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 juni 1972 tot 7 december 1972
 • leraar geschiedenis h.a.v.o./v.w.o., Openbare Scholengemeenschap "Gerrit van der Veen" te Amsterdam, van 1974 tot 1976
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 maart 1976 tot 8 juni 1977
 • fractievoorzitter fractie-Huijsen (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 maart 1976 tot 8 juni 1977
 • leraar geschiedenis Openbare Scholengemeenschap "Gerrit van der Veen" te Amsterdam, van 1977 tot 1986 (tevens conrector)
 • directeur Openbare Scholengemeenschap "Gerrit van der Veen" te Amsterdam, van 1986 tot 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/8)
 • voorzitter redactie tijdschrift "Tijd en Taak", van 1995 tot 1996
 • voorzitter "Het Blauwe Fonds" (fondsvorming ondersteuning homo-emancipatie), van 2009 tot 1 januari 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in zijn eerste periode als Tweede Kamerlid vooral bezig met onderwijs
 • Een door hem in 1976 ingediend en aangenomen amendement schrapte uit de Grondwet de wettelijke beperking van het recht op vereniging op grond van het belang van de goede zeden

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1972 door het CHU-bestuur op plaats vier gezet op de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar kwam uiteindelijk op plaats acht
 • Trad in 1973 uit de CHU na de verkiezing van Kruisinga tot fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie. Vond dat de CHU een te rechtse koers was gaan varen.
 • Volgde in 1976 mr. W. Scholten op als Tweede Kamerlid en nam zitting als onafhankelijke progressieve christendemocraat. In een verklaring na zijn beëdiging lichtte hij zijn besluit toe om als onafhankelijk lid de zetel in te nemen. Hij beriep zich op het gezamenlijke christendemocratische verkiezingsprogramma, op basis waarvan ARP en KVP wel het kabinet-Den Uyl gedoogden en de CHU niet.

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. James Kennedy
 • Zijn vader was gemeenteraadslid
 • Zijn ouder scheidden toen Coos twee jaar was

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
NRC Handelsblad, 25 mei 1987

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.