Bewindslieden Binnenlandse Zaken en Onderwijs verdelen taken

donderdag 25 februari 2010

Minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt, die na het vertrek van minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma de bewindspersonen op OCW zijn, hebben onderling hun taken verdeeld. Het zelfde geldt voor minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Bijleveld op het ministerie van BZK na het vertrek van minister Ter Horst.

Minister Rouvoet wordt verantwoordelijk voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en voorschoolse opvang. Hij is ook belast het arbeidsvoorwaardenbeleid. Staatssecretaris Van Bijsterveldt wordt naast het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen nu ook verantwoordelijk voor het hoger onderwijs, het wetenschapsbeleid, emancipatie, cultuur en media.

Minister Hirsch Ballin is als minister van BZK verantwoordelijk voor de meeste onderdelen van het beleidsterrein veiligheid, de AIVD, de vernieuwing van de rijksdienst, constitutionele zaken en de Hoge Colleges van Staat. Staatssecretaris Bijleveld is belast met onder meer de algehele coördinatie van Koninkrijksrelaties, het totale beleid ten aanzien van gemeenten en provincies (inclusief veiligheidsregio's, brandweer en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen), openbaarheid van bestuur, de Algemene Bestuursdienst en de Organisatie Bedrijfsvoering Rijk.

bronnen: persberichten ministeries OCW en BZK