Staatscommissie-De Beaufort

Deze staatscommissie werd op 23 oktober 1905 ingesteld door het kabinet-De Meester. Voornaamste taak was adviseren over de wijze waarop het kiesrecht kon worden uitgebreid. Voorzitter was het conservatief-liberale Tweede Kamerlid (en oud-minister) mr. W.H. de Beaufort.

De commissie bracht een verdeeld advies uit. De meerderheid stelde voor een blanco artikel in te voeren. Daardoor zou aan de 'gewone' wetgever worden overgelaten wie er kiesrecht kregen en zou daarvoor niet langer herziening van de Grondwet nodig zijn.

Tot uitwerking van haar voorstellen kwam het niet.

1.

Samenstelling

De commissie bestond, naast mr. W.H. de Beaufort, uit zes leden.

 

Meer over