Mr. W.H. de Beaufort

foto Mr. W.H. de Beaufort
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Hoffelijke en vriendelijke landman die veertig jaar actief was als conservatief-liberaal politicus. Had goede contacten met het koninklijk huis en was gelieerd aan voorname families. Aanvankelijk Tweede Kamerlid voor het district Tiel en later voor Amsterdam. Na in 1883 niet herkozen te zijn ook korte tijd Eerste Kamerlid. Als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Pierson organisator van de Haagse Vredesconferentie van 1899. Was in dat kabinet de enige conservatief-liberaal. Keerde in 1901 terug als gezaghebbend Tweede Kamerlid en was zeer gebeten op Abraham Kuyper en diens coalitiepolitiek. Werd in 1913 verrassend in het tot dan confessionele district Amersfoort gekozen. Liet interessante dagboeken na.

liberaal, oud- of vrije liberalen, Vrij-Liberalen
in de periode 1877-1918: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leusden (Utr.), 19 maart 1845

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 april 1918

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal (is nooit lid geweest van de Liberale Unie)
 • oud-liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen, vanaf 1906

4.

Hoofdfuncties/beroepen (11/12)

 • advocaat te Amsterdam, van 1871 tot 1873 (wilde geen vaste werkkring; ingeschreven als advocaat "pour eviter l'apparence de ne rien faire")
 • schoolopziener, arrondissement Rhenen, van 1 juni 1875 tot 1 september 1886
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 april 1877 tot 17 september 1883 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 april 1884 tot 11 oktober 1884 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 27 juli 1897 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 27 juli 1897 tot 1 augustus 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 27 juni 1917 (in 1905-1913 voor het kiesdistrict Amsterdam VI, in 1913-1917 voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1917 tot 2 april 1918 (voor het kiesdistrict Amersfoort)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/33)

 • lid Raad van Commissarissen Utrechtsche Brandwaarborg-maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Eigen Haard"

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1916 en 1917)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsvoorstel inzake de tijdelijke instelling van een gezantschap bij de Heilige Stoel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1916

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over hoger onderwijs en waterstaat; later ook over buitenlandse zaken
 • Stelde in 1886 bij de behandeling van de Grondwetsherziening voor om ook zij die een gewichtig openbaar ambt bekleden of hadden bekleed in aanmerking te laten komen voor het Eerste Kamerlidmaatschap. De regering nam dit voorstel via een nota van wijziging over.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Tijdens zijn ministerschap zorgde de in 1899 Tweede Boerenoorlog tussen de Zuid-Afrikaanse boerenrepublieken Oranje-Vrijstaat en Transvaal en het Verenigd Koninkrijk voor spanningen met de Britse regering. Hij handhaafde een strikt neutrale positie en kreeg toen het verwijt - onder anderen van koningin Wilhelmina - te aarzelend te reageren, zoals tegen een Britse blokkade en na maatregelen tegen Nederlandse Rode-Kruismedewerkers. In Nederland bestond veel sympathie voor de (stamverwante) Afrikaanse Boeren. Droeg in 1900 verantwoordelijkheid voor het uitzenden van de "Gelderland" om de verbannen Zuid-Afrikaanse president Paul Kruger op te halen uit Zuid-Afrika.
 • Riep in 1899 jhr. E.W.F. Wttewaall van Stoetwegen terug als gezant in Sint Petersburg, vanwege zijn ondiplomatieke optreden rond de Haagse Vredesconferentie. Zou had hij via een ingezonden brief in de NRC kritiek geuit op de opstelling van Kuyper ten aanzien van de conferentie.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1900 de wet tot stand ter goedkeuring van het op 29 juli 1899 te 's-Gravenhage gesloten verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in mei en september 1894 en in september 1895 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst
 • Werd in september 1896 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst
 • Sprak op 19 mei 1910 tijdens het debat over het voorstel-Troelstra om een enquête in te stellen naar de zgn. lintjes-affaire de woorden: 'Ik gevoel geen lust om in het slijk te blijven woelen'. Onttrok zich aan de stemming over het voorstel.

uit de privésfeer (3/10)
 • Zijn echtgenote was doopsgezind
 • Zijn oudste zoon was burgemeester van Soest; een tweede zoon was hoogleraar zoölogie in Amsterdam
 • Een dochter van hem was getrouwd met een zoon van jhr. P.J. van Swinderen, vicepresident van de Raad van State

verkiezingen (3/22)
 • Werd in 1913 in de districten Amsterdam VI en Amersfoort gekozen en nam zitting voor Amersfoort. Versloeg in Amsterdam VI H. Verkouteren (chu) en in Amersfoort Jhr. H.W. van Asch van Wijck (arp) na herstemming.
 • Versloeg in 1917 J.F. Baerveldt (comité anti-grondwetsherziening) en M.C. van Wijhe (sdp) met ruim verschil
 • Werd in november 1917 bij de verkiezingen van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland niet gekozen. Viel af na de derde stemmingsronde, waarbij D.P.D. Fabius 24, W.H. Vliegen 23 en hij 22 stemmen kregen.

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister-president, juli 1905 (aangezocht door Goeman Borgesius, maar geweigerd vanwege de voorgestelde grondwetsherziening)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.