Mr. E. Fokker

foto Mr. E. Fokker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bekwame jurist die in 1901 tot de vooruitstrevende liberalen behoorden die overstapten naar de VDB. Zoon van een Zeeuwse koopman. Werd in 1878 griffier van de Staten van Zeeland en bleef dat tot 1892, toen hij Eerste Kamerlid werd. Werd in 1897 in het district Alkmaar tot Tweede Kamerlid gekozen. Was daar een pleitbezorger voor gelijke rechten van de vrouw. Verliet in 1903 de Tweede Kamer om administratief rechter te worden. Was onder meer voorzitter van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en vervulde veel functies op economisch gebied.

liberaal, vrijzinnig-democratische kamerclub, VDB
in de periode 1892-1903: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Eduard

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 14 juli 1849

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 juni 1936

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, van 1885 tot februari 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van september 1897 tot maart 1901

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Middelburg, van 1872 tot februari 1878
 • griffier Staten van Zeeland, van 15 februari 1878 tot 16 juli 1892
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1892 tot 15 september 1896 (voor Zeeland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1897 tot 1 maart 1903 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • voorzitter Centrale Raad van Beroep (voor de ongevallenwet), van 16 april 1903 tot 1 september 1914 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • voorzitter Raad van Commissarissen Stoomvaart Maatschappij "Zeeland"
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek "Fokker"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met waterstaat
 • Interpelleerde in 1893 minister Lely over de marinesluis en marinehaven te Vlissingen
 • Voerde regelmatig het woord in de Tweede Kamer. Sprak over verschillende zaken zoals waterstaat, volkshuisvesting, binnenlands bestuur en militaire zaken.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Oom van Anthony H.G. Fokker, vliegtuigbouwer

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1896 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zeeland met 21 tegen 20 stemmen verslagen door jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp)
 • Versloeg in 1897 in het district Alkmaar na herstemming jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp); derde kandidaat was oud-minister W. van der Kaay. Werd in het district Middelburg na herstemming verslagen door Ch. Lucasse (arp).
 • Versloeg in 1901 na herstemming N. Oosterbaan (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • G. Taal, "Fokker, Eduard (1849-1936)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 176
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901
 • Ned. Patriciaat, 1964

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.